Библиотека Катедре за српски језик са јужнословенским језицима

Важне информације:
Фонд библиотеке Катедре за српски језик састоји се из монографских и серијских публикација. Библиотечка грађа је распоређена у више целина. Поред Семинарске библиотеке (публикације се набављају куповином и поклонима) у њеном фонду се налазе и посебне библиотеке: библиотека Ватрослава Јагића (купљена 1919. године, чине је 11.824 инвентарне јединице); поклон библиотеке: Љубе Стојановића (2.974 инв. јединица), Живка Стефановића (1.665 наслова са 3.586 свезака, од којих је 57 наслова часописа), Радосава Бошковића (447 инв. јединице), Михајла Стевановића (462), Берислава Николића (530) и Библиотека Више педагошке школе.
Библиотека има преко 85.000 наслова монографских публикација и 838 наслова серијских публикација (преко 26.000 свезака). Значајан део фонда ове библиотеке чине речници (919 наслова) и велики број сепарата (преко 6.000 наслова). Укупан њен фонд износи око 130.000 књига што је сврстава у ред најбогатијих библиотека ове врсте на Балкану.
Библиотечка грађа је у периоду од 1995. до 2003. године обрађивана у Пергам систему да би се од 2003. године започело са обрадом библиографске грађе у систему КОБИС (Cooperative Online Bibliographic System & Services). Публикације обрађене у систему Пергам су недавно, почетком маја 2008. године, конвертоване у систем Кобис. Конвертовани записи су тренутно доступни само у локалној бази. У току је редиговање ових записа и њихово похрањивање у узајамну базу података.
Библиотека је до 2003. године водила само лисне књиге инвентара (једна инвентарна књига за серијске и монографске публикације). Од 2003. до 2008. године вођене су књиге инвентара и у лисном и у електронском облику, а од 2008. године библиотечка грађа се инвентарише само у систему КОБИС (сваки фонд има своју инвентарну књигу). Фонд библиотеке могуће је претражити преко лисних каталога у самој библиотеци (ауторски и предметни каталог), али и преко електронског каталога COBISS.
Корисници библиотеке Катедре за српски језик јесу студенти и професори Филолошког факултета (пре свега студенти Група 01, 02 и 36, али и остали студенти којима је српски језик изборни предмет). Услуге ове библиотеке користе и сарадници Универзитета у Београду, као и сарадници научних института.
У библиотеци Катедре за српски језик запослена су два библиотекара: Ивана Спасојевић и Томислав Матић. Библиотекар Ивана Спасојевић дипломирала је на Катедри за библиотекарство и и информатику 2003. године. Стручни библиотекарски испит положила је у новембру 2007. године. У претходном периоду похађала је курсеве у Народној библиотеци Србије: Коришћење програмске опреме КОБИС2/Позајмица, КОБИС2/ Каталогизација­Серијске публикације, КОБИС2/Каталогизација­Библиографије истраживача и КОБИС2/Каталогизација­Редакција. Библиотекар Томислав Матић дипломирао је на Катедри за српски језик и од 1. јануара 2008. ради на овој Катедри.