Александра В. Јовановић рођена је у Београду. Дипломирала је, магистрирала и докторирала на Филолошком факултету у Београду. Ради као ванредни професор на Филолошком факултету у Београду. Предаје Савремени британски роман на основним академским студијама, Књижевне теорије и правце на Мастер студијама и Постколонијалну књижевност на енглеском језику, Женске студије и Студије жанра у англофоним књижевностима на докторским студијама. Бави се књижевном теоријом, савременом прозом и постколонијалном књижевношћу на енглеском језику, као и књижевним превођењем са енглексог, шпанског и грчког језика. Пише есеје о савременој енглеској и српској књижевности. Објавила је књиге: Природа, мистерија, мит: романи Џона Фаулса (2007), Гласови и тишине у критичком дискурсу о енглеској књижевности двадесетог века (2013) и Динамика приповедног простора (2016).Живи у Београду.


др Александра Јовановић – БИБЛИОГРАФИЈА