Александра Вукотић рођена је 1984. године у Београду. На Катедри за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду дипломирала је у септембру 2007. године, а у октобру ангажована у настави на матичном факултету, најпре као хонорарни сарадник, а од 2009. до 2013. као докторанд. Изводила је лекторске и асистентске вежбе на предметима Савремени енглески језик као изборни предмет, Енглеска књижевност – специјални курс: Шекспир и Америчка књижевност 2. Од октобра 2008. била је запослена у звању предавача за енглески језик на Факултету информационих технологија, Универзитет Метрополитан, а од октобра 2014. запослена је као лектор за савремени енглески језик на Филолошком факултету.

Током летњег семестра академске 2006/07. похађала је курс Креативно писање и савремена америчка поезија код песника Џона Герија, професора Универзитета у Њу Орелансу, који је одржан на Филолошком факултету, а 2008. интензиван курс енглеске фонетике SCEP (Summer Course in English Phonetics) на Универзитетском колеџу у Лондону. Од 2009. докторанд на модулу Наука о књижевности на матичном факултету, где је пријавила докторску тезу „Историја и фикција у романима Дона ДеЛила” под менторством проф. др Зорана Пауновића.

Александра Вукотић – БИБЛИОГРАФИЈА