Андреј Бјȅлāковић, рођен у Београду 1986. године, похађао је ОШ Ратко Митровић и Девету београдску гимназију. Школске 2005/2006. године започео је студије на Катедри за англистику Филолошког факултета у Београду, на којој је дипломирао 3. фебруара 2010. Између друге и треће године основних студија похађао је SCEP (SummerSchoolofEnglishPhonetics) на Универзитетском колеџу у Лондону. Мастер студије окончава на матичној катедри априла 2011. године одбраном тезе под насловом ChangesinRPDuringtheSecondHalfofthe 20thCentury. Крајем 2011. године уписује докторске студије и бива ангажован као сарадник у настави за предмете Енглески као изборни језик П1/П2 (Б2) и Савремени енглески језик Г1/Г2 (Изговор), а од фебруара 2013, када је изабран за асистента, предаје само потоњи. На пролеће 2016. бива реизабран у звање асистента и у том семестру предаје Енглески као изборни језик П4 (Б2)и Савремени енглески језик Г1/Г2 (Изговор).
Од 2016. године члан је уређивачког одбора научно-стручног часописа Philologia.

Објављени радови

  • Bjelaković, A. 2017. The vowels of contemporary RP: vowel formant measurements for BBC newsreaders. English Language and Linguistics 21/1.
  • Бјелаковић, А. 2014. Сучељесоциолингвистике и усвајања L1.Filološki pregled XLI/1: 147–162.
  • Bjelaković, A. 2013. Evolucija stavova o jeziku na engleskom govornom području: od preskriptivizma ka deskriptivizmu. Anali Filološkog fakulteta 25/2: 207–236.
  • Bjelaković, A. 2013. Original Pronunciation: The Accent of Shakespeare’s London. U Focus on English Phonetics, ur. B. Čubrović i T. Paunović. Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne. 27–44.


Објављени прикази и извештаји

  • Bjelaković, A. 2016. ELLSTAT. Philologia 13. 125–126.
  • Bjelaković, A. 2014.Gimson’s Pronunciation of English, 8th ed. Philologia 12: 85–89.
  • Bjelaković, A. 2013. American English(es). Philologia 11: 109–111.
  • Bjelaković, A. 2012. Biljana Čubrović and Tatjana Paunović (eds.), Exploring English Phonetics. Philologia 10: 166–170.
  • Bjelaković, A. 2009. Phonetics. Philologia7: 177–179.
  • Bjelaković, A. 2007. SCEP 2007. Philologia 5: 149–151.


Блог