Андријана Броћић рођена је 1979. године у Београду. Дипломирала је на Филолошком факултету у Београду, на Групи за енглески језик и књижевност са просечном оценом 9,50. Докторске студије је започела школске 2010/2011. године, а у новембру 2013. уписала је четврту годину. Зимски семестар школске 2013/2014. године провела је на студијском усавршавању на Универзитету Беркли у Калифорнији.
Од априла 2006. до октобра 2008. радила је у Институту за стране језике као професор енглеског језика, а на Катедри за англистику Филолошког факулетета у Београду запослена је у својству лектора за предмет Савремени енглески језик од октобра 2008. Радила је на предмету Савремени енглески језик 3 (интегрисане вештине и академско писање), и учествовала у осмишљавању и реализацији реформисаног ,,болоњског” наставног програма на предмету Савремени енглески језик 3 (интегрисане вештине). Била је члан комисије за израду пријемног испита 2010., 2012. и 2013. године. Тренутно ради на предмету Енглески језик као изборни предмет на првој години.

Уже области интересовања: когнитивна лингвистика, корпусна лингвистика, методика наставе

Библиографија:

  • ,,О концептуализацији појмова ПОНОС, ГОРДОСТ, ОХОЛОСТ и НАДМЕНОСТ у српском језику”. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XV/2, 119–140.
  • On the Role of Verticality and Size in the Conceptualization of Self-Reflective Emotions, In ELLSEE Proceedings, Belgrade: Faculty of Philology, University of Belgrade. U štampi.
  • ,,Асоцијативни метод у испитивању концептуализације ПОНОСА”. Српски језик – студије српске и словенске. У штампи. Дж. Лајкоф и М. Тарнер: О појмовној метафори У: Језик и сазнање. Хрестоматија из когнитивне лингвистике. Уредиле: Катарина Расулић и Душка Кликовац. Београд: Филолошки факултет. /превод поглавља у књизи/