Бојана Гледић рођена је 1979. године у Београду. Основне студије Филолошког факултета у Београду уписала је 1998. године, на Катедри за енглески језик и књижевност. Дипломирала је у септембру 2002. године а октобра 2002. године почиње да ради на Катедри, где је запослена и данас, у звању лектора за Савремени енглески језик. Мастер рад из књижевности под називом „Док лежах на самрти и Последња тура – упоредна анализа“ одбранила је 2009. године, на матичном Факултету. Године 2013, такође на матичном Факултету, пријављује докторску дисертацију под називом „Хибридни идентитет у романима Грејама Свифта и Ханифа Курејшија“. Бави се превођењем. Аутор је чланака о британској и америчкој књижевности у домаћим и страним часописима, а као области посебног интересовања наводи британску и америчку књижевност 20. века.


Бојана Гледић – БИБЛИОГРАФИЈА