Rođen u Zemunu 25.07.1952. godine. Završio gimnaziju 1971. u Beogradu. Diplomirao 1975. na Katedri za anglistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Jula 2001. godine odbranio magistarsku tezu pod naslovom „Motiv entropije u delu Tomasa Pinčona i Dž. G. Balarda“, a jula 2005. godine odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Čovek i kosmos u delu Artura Klarka i Stanislava Lema“, obe na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Od 1981. do 1994. radio kao profesor engleskog jezika u Školi za strane jezike Kolarčevog narodnog univerziteta u Beogradu, gde je vodio redovne tečajeve engleskog jezika na svim nivoima, od početnog do diskusionog, kao i specijalizovane tečajeve engleskog za pravnike, bankarskog i poslovnog engleskog, te pripremni tečaj za sticanje diplome Univerziteta u Kembridžu (Proficiency nivo).
Na Katedri za anglistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu radi od 01.11.1994. godine, isprva kao lektor za savremeni engleski jezik, a trenutno u svojstvu docenta za studije britanske i američke kulture. Predavao sledeće predmete na osnovim studijama: Prevod sa engleskog jezika i gramatička vežbanja studentima druge godine anglistike; Prevod sa engleskog jezika i obrada teksta studentima treće i četvrte godine anglistike; Uvod u američke studije studentima druge godine anglistike; Studije američke kulture studentima četvrte godine anglistike. Na master studijama vodio je kurs Kontrakulturni trendovi u britanskoj i američkoj popularnoj muzici šezdesetih godina XX veka. Na doktorskim studijama vodio je kurs Uvod u studije britanske i američke utopijske književnosti, a u okviru predmeta Savremene studije kulture držao je cikluse predavanja o drugom talasu feminizma u angloameričkoj kulturi i o kontrakulturnim trendovima u britanskoj i američkoj popularnoj muzici.
Uz rad u nastavi bavi se prevođenjem i objavljuje radove iz domena književne kritike, studija kulture i teorije i analize prevođenja.

dr Novica Petrović – BIBLIOGRAFIJA