Образовање

1998-2002.
15. београдска гимназија, природно-математички смер
2002-2003.
Студије рода, Центар за женске студије, Београд
2004-2008.
Филолошки факултет, Група за низоземски језик и књижевност, Београд
Дипломирани филолог низоземског језика и књижевности, просечна оцена 9,4
2008.
Летњи семестар на Одсеку за недерландистику Протестантског универзитета Кароли Гашпар (CEEPUS стипендија)
2008-2009.
Филолошки факултет, Група за низоземски језик и књижевност, Београд
Дипломирани филолог низоземског језика – Мастер, просечна оцена 9,75
2009-данас
Филолошки факултет, Београд
Уписане докторске студије из области Наука о књижевности

Семинари и курсеви

2002.
Семинар и радионице о борби против дискриминација, Златибор, Србија
2002.
Летњи курс немачког језика, ДААД, Хајделберг, Немачка
2006.
Летњи курс низоземског језика “Joos Florquin”, ILT, Левен, Белгија (стипендија Принчевског реда)
2009.
Курс за предаваче низоземског језик “Књижевност и култура у настави страног језика”, Амстердам, Холандија (стипендија Низоземске језичке уније)
2010.
Семинар “Методика наставе низоземског језика”, Амстердам/Антверпен, Холандија/Белгија (стипендија Низоземске језичке уније)
2011.
Курс за предаваче низоземског језика “Од теорије ка пракси”, Амстердам, Холандија (стипендија Низоземске језичке уније)

Радно искуство

2007.
Предавачица низоземског језика у школи језика ЕЛС, Београд
2007-2010.
Сарадница и координаторка студентског часописа Paukenslag!
2008-данас
Сарадница на Групи за недерландистику Филолошког факултета у Београду
2009-данас
Извођење индивидуалне наставе српског језика за франкофоне учеснике швајцарског волонтерског програма SINY26
2009-данас
Хонорарна преводитељка за низоземски језик и предавачица низоземског у оквиру припрема за полагање испита за добијање холандске боравишне дозволе
2009-данас
Благајница Центра за научну и културну сарадњу Србије и земаља низоземског говорног подручја АРИУС
2011.
У организационом тиму Регионалног скупа недерландиста
2012-данас
Учешће у међународном пројекту The Circulation of Dutch Literature.
2013.
У организационом тиму Comenius летње школе низоземског језика и културе у Београду
2013-данас
Координадорка за CEEPUS стипендије
мај 2013.
Саопштење на Регионалном скупу недерландиста у Познању на тему глокализације холандске сапунице Gooische vrouwen.
новембар 2013.
Саопштење на скупу у Риму на тему рецепције драме Op hoop van zegen у Србији.

Публикације

Научни чланци
2010.
Beeldvorming over het kwaad in Servische en Nederlandse oudere literatuur” У: Neerlandistische ontmoetingen Trefpunt Olomouc. Engelbrecht, W. (red.) Olomouc. 2010: 25-35.
Уџбеници и приручници
2009.
Плава књига/Het blondeboekje. 2009. Beograd: Arius.
Сарадница на контрастивној граматици са вежбањима намењеним студентима низоземског језика са српским језиком као матерњим. Главни уредник проф. др Јелица Новаковић-Лопушина.
Преводи
2008.
Вим Хејсен: Брже од живота. 2008. Београд: Ариус. Групни превод студената завршне године недерландистике.
2010.
Ерик Вламинк: одломак из романа “Голуб”. У: Еразмо 8/2010. Београд.