Предавања се одвијају у току 1. семестра. 2. семестар предвиђен је за писање мастер рада.

Назив предметаЧасова предавањаЧасова вежбиПоена
Германистичка социолингвистика226
Интеркултурна глотодидактика226
Историјска фразеологија немачког језика226
Конференцијско превођење за германисте226
Контрастивна граматика немачког и српског језика226
Немачка књижевност као мањинска књижевност226