I семестарТип предметаЕСПБ
Увод у германистику 1АО3
Преглед немачка књижевности од почетака до Другог светског рата 1ТМ3
Немачка књижевност 1НС3
Немачки језик 1НС6
Савремени немачки језик Г-1СА6
Изборна група ТМ1ТМ3
Изборна група АО1АО3
Изборна група СА1СА3
Укупно ЕСПБ30
II семестарТип предметаЕСПБ
Увод у германистику 2АО3
Преглед немачка књижевности од почетака до Другог светског рата 1ТМ3
Немачка књижевност 2НС3
Немачки језик 2НС6
Савремени немачки језик Г-2СА6
Изборна група ТМ2ТМ3
Изборна група АО2АО3
Изборна група СА2СА3
Укупно ЕСПБ30
III семестарТип предметаЕСПБ
Германистичка медиевистакаТМ3
Немачка књижевност 3НС3
Немачки језик 3НС6
Савремени немачки језик Г-3СА6
Изборна група АО3АО6
Изборна група ТМ3ТМ3
Изборна група СА3СА3
Укупно ЕСПБ30
IV семестарТип предметаЕСПБ
Немачки писци 17. и 18. векаТМ3
Немачка књижевност 4НС3
Немачки језик 4НС6
Савремени немачки језик Г-4СА6
Изборна група АО4АО6
Изборна група ТМ4ТМ3
Изборна група СА4СА3
Укупно ЕСПБ30
V семестарТип предметаЕСПБ
Историја немачког језика 1ТМ6
Немачка књижевност 5НС6
Немачки језик 5НС6
Савремени немачки језик Г-5СА6
Изборна група АО5АО3
Изборна група СА5 – Превођење за германисте 1СА3
Укупно ЕСПБ30
VI семестарТип предметаЕСПБ
Историја немачког језика 2ТМ6
Немачка књижевност 6НС6
Немачки језик 6НС6
Савремени немачки језик Г-6СА6
Изборна група АО6АО3
Изборна група СА6 – Превођење за германисте 2СА3
Укупно ЕСПБ30
VII семестарТип предметаЕСПБ
Немачка културна историја 1АО3
Немачка књижевност 7НС6
Немачки језик 7НС6
Савремени немачки језик Г-7СА6
Изборна група ТМ7 – Дидактика и методика наставе немачког језика 1ТМ3
Изборна група СА7 – Превођење за германисте 3СА3
ПРИМЕЊЕНА ЛИНГВИСТИКА И НАСТАВА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 1-2
Укупно ЕСПБ30
VIII семестарТип предметаЕСПБ
Немачка културна историја 2АО3
Немачка књижевност 8НС6
Немачки језик 8НС6
Савремени немачки језик Г-8СА6
Изборна група ТМ8 – Дидактика и методика наставе немачког језика 2ТМ6
Изборна група СА8 – Превођење за германисте 4СА3
ПРИМЕЊЕНА ЛИНГВИСТИКА И НАСТАВА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 1-2
Укупно ЕСПБ30
Немачки језик као изборни предметТип предметаЕСПБ
Савремени немачки језик П-1СА3
Савремени немачки језик П-2СА3
Савремени немачки језик П-3СА3
Савремени немачки језик П-4СА3