I семестарТип предметаЕСПБ
Увод у германистику 1АО3
Немачка књижевност 1НС6
Немачки језик 1НС3
Савремени немачки језик Г-1СА6
Изборна група ТМ1ТМ6
Изборна група АО1АО3
Изборна група СА1СА3
Укупно ЕСПБ30
II семестарТип предметаЕСПБ
Увод у германистику 2АО3
Немачка књижевност 2НС6
Немачки језик 2НС3
Савремени немачки језик Г-2СА6
Изборна група ТМ2ТМ6
Изборна група АО2АО3
Изборна група СА2СА3
Укупно ЕСПБ30
III семестарТип предметаЕСПБ
Немачка књижевност 3НС6
Немачки језик 3НС3
Савремени немачки језик Г-3СА6
Изборна група АО3АО6
Изборна група ТМ3ТМ6
Изборна група СА3СА3
Укупно ЕСПБ30
IV семестарТип предметаЕСПБ
Немачка књижевност 4НС6
Немачки језик 4НС3
Савремени немачки језик Г-4СА6
Изборна група АО4АО6
Изборна група ТМ4ТМ6
Изборна група СА4СА3
Укупно ЕСПБ30
V семестарТип предметаЕСПБ
Историја немачког језика 1ТМ3
Немачка књижевност 5НС6
Немачки језик 5НС6
Савремени немачки језик Г-5СА6
Изборна група АО5АО3
Изборна група ТМ5ТМ3
Изборна група СА5 – Превођење за германистеСА3
Укупно ЕСПБ30
VI семестарТип предметаЕСПБ
Историја немачког језика 2ТМ3
Немачка књижевност 6НС6
Немачки језик 6НС6
Савремени немачки језик Г-6СА6
Изборна група АО6АО3
Изборна група ТМ6ТМ3
Изборна група СА6 – Превођење за германистеСА3
Укупно ЕСПБ30
VII семестарТип предметаЕСПБ
Немачка културна историја 1АО3
Немачка књижевност 7НС6
Немачки језик 7НС6
Савремени немачки језик Г-7СА6
Изборна група ТМ7ТМ6
Изборна група СА7 – Превођење за германистеСА3
ПРИМЕЊЕНА ЛИНГВИСТИКА И НАСТАВА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 1-2
Укупно ЕСПБ30
VIII семестарТип предметаЕСПБ
Немачка културна историја 2АО3
Немачка књижевност 8НС6
Немачки језик 8НС6
Савремени немачки језик Г-8СА6
Изборна група ТМ8ТМ6
Изборна група СА8 – Превођење за германистеСА3
ПРИМЕЊЕНА ЛИНГВИСТИКА И НАСТАВА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 1-2
Укупно ЕСПБ30
Немачки језик као изборни предметТип предметаЕСПБ
Савремени немачки језик П-1
Савремени немачки језик П-2
Савремени немачки језик П-3
Савремени немачки језик П-4