I семестарТип предметаЕСПБ
Увод у скандинавистику 1АО3
Скандинавска култура 1НС6
Скандинавски језици 1НС3
Практикум из скандинавистике 1СА3
Савремени скандинавски језици Г-1СА6
Изборна група АО1АО3
Изборна група ТМ1ТМ6
Укупно ЕСПБ30
II семестарТип предметаЕСПБ
Увод у скандинавистику 2АО3
Скандинавска књижевност 1НС6
Скандинавски језици 2НС3
Практикум из скандинавистике 2СА3
Савремени скандинавски језици Г-2СА6
Изборна група АО2АО3
Изборна група ТМ2ТМ6
Укупно ЕСПБ30
III семестарТип предметаЕСПБ
Скандинавска култура 2НС6
Скандинавски језици 3НС3
Практикум из скандинавистике 3СА3
Савремени скандинавски језици Г-3СА6
Изборна група АО3АО6
Изборна група ТМ3ТМ6
Укупно ЕСПБ30
IV семестарТип предметаЕСПБ
Скандинавска књижевност 2НС6
Скандинавски језици 4НС3
Практикум из скандинавистике 4СА3
Савремени скандинавски језици Г-4СА6
Изборна група АО4АО6
Изборна група ТМ4ТМ6
Укупно ЕСПБ30
V семестарТип предметаЕСПБ
Скандинавска култура 3НС6
Скандинавски језици 5НС3
Практикум из скандинавистике 5СА3
Савремени скандинавски језици Г-5СА6
Изборна група АО5АО3
Изборна група ТМ5ТМ6
Изборна група НС5НС3
Укупно ЕСПБ30
VI семестарТип предметаЕСПБ
Скандинавска књижевност 3НС6
Скандинавски језици 6НС3
Практикум из скандинавистике 6СА3
Савремени скандинавски језици Г-6СА6
Изборна група АО6АО3
Изборна група ТМ6ТМ6
Изборна група НС6НС3
Укупно ЕСПБ30
VII семестарТип предметаЕСПБ
Скандинавска култура 4НС6
Скандинавски језици 7НС3
Савремени скандинавски језици Г-7СА9
Изборна група АО7АО3
Изборна група ТМ7ТМ6
Изборна група НС7НС3
Укупно ЕСПБ30
VIII семестарТип предметаЕСПБ
Скандинавска књижевност 4НС6
Скандинавски језици 8НС3
Савремени скандинавски језици Г-8СА9
Изборна група АО8АО3
Изборна група ТМ8ТМ6
Изборна група НС8НС3
Укупно ЕСПБ30

Информатор за студенте скандинавистике