Запослење: Филолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за германистику, Група за скандинавске језике и књижевности

Звање:доцент за ужу научну област Скандинавистика, предмет Скандинавистика (датум избора у звање доцента 27. 11. 2012.)

Образовање:

  • 2012 Одбрањена докторска дисертација на тему: „Превођење с превода као проблем преводне еквиваленције на примерима превођења на српскохрватски језик данских, норвешких и шведских дела са њихових превода на језик посредник“; звање доктора филолошких наука.
  • 1997 – 2003 Постдипломске студије на смеру Наука о језику; магистарски рад на тему „Предлози који означавају просторне односе у шведском језику и њихови еквиваленти у српском“; звање магистра филолошких наука.
  • 1993 – 1997 Додипломске студије на Групи за скандинавске језике и књижевности – шведски као главни језик; звање дипломираног филолога скандинавских језика и књижевности

Стручно усавршавање:

  • 2005 Обука за лиценциране SWEDEX-испитиваче и стицање лиценце за процену језичке компетенције (шведски језик); лиценцирани испитивач за нивое А2 и Б1 (Folkuniversitetet, Stockholm)
  • 2004 Учешће и стручни рад на скупу наставника шведског као страног језика, народна висока школа Билстремска (Billströmska folkhögskolan, Tjörn)
  • 2001 Учешће и стручни рад на скупу наставника шведског као страног језика, народна висока школа Вестерханинге (Västerhaninge folkhögskolan, Haninge, Stockholm)
  • 1997 Једносеместрално стручно усавршавање шведског језика, народна висока школа Катринеберг (Katrinebergs folkögskolan, Vessigebro)
  • 1995 Једномесечно стручно усавршавање језика, народна висока школа Вала (Valla folkhögskolan, Linköping)

др Зорица Ковачевић – БИБЛИОГРАФИЈА