Лични подаци:

Проф. др Едита Андрић, рођена 21. 05. 1960. у Земуну, са станом у Сремској Каменици, Владимира Назора 30, телефон: 063-590-140, имејл адреса: andrice@sbb.rs

Образовање: дипломирала 1984 (звање: професор и преводилац за мађарски језик), магистрирала 1989, докторат одбранила 1997, године на Одсеку за мађарски језик Филозофског факултета у Новом Саду и стекла назив доктора филолошких наука.

Радно место: Одсек за хунгарологију Филозофског факултета у Новом Саду

Поред професорског на факултету сам завршила и преводилачки смер. Затим сам приправнички стаж одрадила у Преводилачкој служби САПВ, положила стручни испит за преводиоце а затим сам се запослила у Секретаријату за информације Скупштине града Новог Сада као преводилац где сам провела 3 године. Доласком на Филозофски факултет (1988.) предавала сам разне предмете (Савремени мађарски језик I-IV, Контрастивна граматика мађарског и српског језика, Теорија превођења, Техника превођења и тумачења, Деривациони системи мађарског и српског језика). Од 2000. године хонорарно радим и на Катедри за мађарски језик Филолошког факултета у Београду.

Од 2006. до 2012. године била сам заменик шефа Одсека за хунгарологију. Од 1990. до 2012. сам била члан Наставно-научног већа Филозофског факултета. Од 2010. године сам члан Стручног већа за хуманистичке науке Универзитета у Новом Саду.

Од 2013. године сам координатор Центра за мађарски језик Филозофског факултета у Новом Саду.

До сада сам учествовала на шездесетак конференција у земљи и иностранству (углавном Мађарска и Аустрија).

Од 1994. учествујем у научним пројектима Министарства за науку Републике Србије. Тренутно сам у два пројекта: „Дискурси мањинских језика, књижевности и култура у југоисточној и средњој Европи“ пројекат број 178017 и „Језици и културе у времену и простору“ пројекат број 178002.

102 објављена научна рада у домаћим и страним часописима, зборницима. 4 уџбеника, 2 монографије и 1 џепни речник (у коауторству са проф. др Ласлом Молнар Чикошем). Осим тога превела сам уџбенике из математике за 1., 3., и 4., разред и уџбенике за предмет Свет око нас за 1-4 разреда издавачке куће Креативни центар. Преводила сам и стручне текстове за Алманах позоришта Војводине као и каталоге за изложбе Музеја Војводине (нпр. Сталне изложбе Милоша Црњанског у Чонграду) итд.

Чланство: Члан колегијума Друштва за примењену лингвистику Србије, Међународно мађарско филолошко друштво, Војвођанско мађарско научно друштво, члан Јавног тела Мађарске академије наука, Друштво примењених лигвиста и професора мађарског језика, што подразумева и чланство у Федератион Интернатионале дес Профессеурс де Лангуес Вивантес, Удружење професора мађарског језика и књижевности Војводине

др Едита Андрић – БИБЛИОГРАФИЈА