Др Ласло Молнар-Чикош рођен је 17. фебруара у Сенти. Основну школу завршио је у Ади, гимназију у Сенти. У фебруару 1973. г. дипломирао је на Катедри за мађарски језик и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду. Научни степен магистра лингвистичких наука стекао је у јуну 1976. г., а докторирао у јуну 1986. г. на Филозофском факултету у Новом Саду.

Од марта 1976. г. је у сталном радном односу на Институту за хунгарологију, а након његовог интегрисања, од г. 1977. са Катедром за мађарски језик и књижевност, на Филозофском факултету. Сада је у звању редовног професора за Фонетику и за Синтаксу мађарског језика. Активно је учествовао у истраживањима употребе мађарског и српског језика, и на пројектима везаним за проучавање савременог стандардног мађарског језика. Раније је држао наставу из Културе језика, као и из Савременог мађарског језика (за студенте страних језика). Између 1994. и 2000. г. био је ангажован и на Учитељском факултету у Сомбору на предметима Савремени мађарски језик и Култура говора са реториком. Од шк. 2000/2001. г. као гостујући професор предаје Синтаксу мађарског језика на Филолошком факултету у Београду.

Др Ласло Молнар-Чикош је аутор девет самосталних књига (две из области синтаксе, две са тематиком везаном за културу језика и говора, једну из лексикологије једну из ономастике, једну са социолингвистичким садржајем, једну о језичким играма и један речник), преко стотину студија и око 1400 чланака са језичком тематиком, а био је сарадник више речника. Четири године је уређивао научни часопис „Хунгаролошка истраживања“.

др Ласло Молнар Чикош – БИБЛИОГРАФИЈА