2. ИСПИТНИ РОК 2017.

петак,
03.02.2017.

Савремени шпански језик Г-1
Шпански језик 1 (Болоња 2006.)

Сала 126

10 ч

Савремени шпански језик Г-3
Шпански језик 3 (Болоња 2006.)

Савремени шпански језик Г-5
Шпански језик 5 (Болоња 2006.)

Савремени шпански језик Г-7
Шпански језик 7 (Болоња 2006.)

Савремени шпански језик Г-2
Шпански језик 2 (Болоња 2006.)

Сала 126

12 ч

Савремени шпански језик Г-4
Шпански језик 4 (Болоња 2006.)

Савремени шпански језик Г-6
Шпански језик 6 (Болоња 2006.)

Савремени шпански језик Г-8
Шпански језик 8 (Болоња 2006.)

субота,
04.02.2017.

Хиспанске културе 1

Сале 126 и 128

16 ч

Хиспанске културе 3
Siglos de oro – културно-историјски контекст СПЕЦ

Хиспанске културе 4

Жена у шпанској књижевности реализма

Шпански језик 4
Фонетика и фонологија шпанског језика

Анекс II/III

13 ч

Превођење за хиспанисте 1 (превод са шпанског на српски)

Сала 126

12 ч

Превођење за хиспанисте 2 (превод са шпанског на српски)

Превођење за хиспанисте 3 (превод са шпанског на српски)

Превођење за хиспанисте 4 (превод са шпанског на српски)

Превођење са шпанског на српски језик 1

Превођење са шпанског на српски језик 2

Превођење са шпанског на српски језик 3

Превођење са шпанског на српски језик 4

Превођење са шпанског на српски језик СПЕЦ

Шпански језик 3 (стари програм – писмени/1. дан: граматика)

Шпански језик 4 (стари програм – писмени/1. дан: граматика, превод са шпанског на српски)

недеља,
05.02.2017.

Шпански језик 2
Морфологија шпанског језика

Сала 126

12 ч

Шпански језик 6
Синтакса шпанског језика 2

Увод у шпанску версификацију и превођење поезије
Шпанска књижевност 5 СПЕЦ (Версификација)
Версификација СПЕЦ
Версификација (стари програм)

Шпанска књижевност 3 (стари програм – писмени)

понедељак,
06.02.2017.

Шпански језик 1
Увод у студије шпанског језика (Болоња 2006.)

Анекс II/III

17 ч

Историјска граматика шпанског језика
Историјска граматика шпанског језика (стари програм)

Шпански језик 3
Лексикологија шпанског језика

Сала 126

12 ч

Хиспанске културе 2

Анекс II/III

15 ч

Хиспаноамеричка књижевност СПЕЦ 1 (Рецепција хиспаноамеричке књижевности)
Рецепција хиспаноамеричке књижевности СПЕЦ

Сала 12а

15:30 ч

Хиспаноамеричке цивилизације СПЕЦ

Поезија Златних векова СПЕЦ

Савремена шпанска поезија СПЕЦ

Превођење за хиспанисте 1 (превод са српског на шпански)

Сала 126

14 ч

Превођење за хиспанисте 2 (превод са српског на шпански)

Превођење за хиспанисте 3 (превод са српског на шпански)

Превођење за хиспанисте 4 (превод са српског на шпански)

Превођење са српског на шпански језик 1

Превођење са српског на шпански језик 2

Превођење са српског на шпански језик СПЕЦ

Шпански језик 3 (стари програм – писмени/2. дан: преводи)

Шпански језик 4 (стари програм – писмени/2. дан: превод са српског на шпански и redacción)

среда,
08.02.2017.

Шпанска књижевност 6 СПЕЦ (Сервантес)
Сервантес СПЕЦ

Сала 126

12 ч

Шпански језик 7 (Прагматика)
Прагматика СПЕЦ

Специјални курс из шпанског језика – прагматика или социолингвистика (стари програм)

Шпански језик 7 (Анализа дискурса)
Анализа дискурса СПЕЦ

Анекс II/III

15 ч

Шпанска књижевност 1 (стари програм)

Сала 12а

10 ч

Шпанска књижевност 2 (стари програм)

Шпанска књижевност 3 (стари програм – усмени)

Књижевност шпанског барока – монографски курс

четвртак,
09.02.2017.

Увод у хиспанистику 1
Увод у хиспанистику (Болоња 2006.)

Амфитеатар

19:30 ч

Шпанска књижевност 3
Шпанска књижевност 1 (Болоња 2006.)

Хиспаноамеричка књижевност 1

Сала 126

17 ч

Хиспаноамеричка књижевност 3

Сала 126

18:30 ч

петак,
10.02.2017.

Шпанска књижевност 5
Шпанска књижевност 3 (Болоња 2006.)

Сала 126

11 ч

Шпанска књижевност 4 (стари програм – писмени)

Увод у хиспанистику 2
Увод у студије хиспанских књижевности (Болоња 2006.)

Амфитеатар

15 ч

Хиспаноамеричка књижевност 2

Хиспаноамеричка књижевност 4

Хиспаноамеричка књижевност СПЕЦ 2 (Хиспаноамерички нови роман)
Хиспаноамерички нови роман СПЕЦ

субота,
11.02.2017.

Шпанска књижевност 2

Сала 126

12 ч

Шпанска књижевност 4
Шпанска књижевност 2 (Болоња 2006.)

Шпанска књижевност 6
Шпанска књижевност 4 (Болоња 2006.)

Шпанска књижевност 8
Шпанска књижевност 6 (Болоња 2006.)

Социолингвистика

Амфитеатар

13:30 ч

Примењена лингвистика и настава страних језика 1
Методе у настави страних језика

Шпански језик 3 (стари програм – усмени)

Читаоница

12 ч

Шпански језик 4 (стари програм – усмени)

недеља,
12.02.2017.

Шпанска књижевност 1

Амфитеатар

14 ч

Шпанска књижевност 7
Шпанска књижевност 5 (Болоња 2006.)

Шпански језик 5
Синтакса шпанског језика 1

Сала 126

12 ч

понедељак,
13.02.2017.

Примењена лингвистика и настава страних језика 2
Савремена настава страних језика

Сала 126

12 ч

Методика наставе шпанског језика

Шпански језик 8
Фразеологија шпанског језика

Сала 126

14 ч

Хиспаноамеричка књижевност 1 (стари програм)

Сала 12a

12 ч

Хиспаноамеричка књижевност 2 (стари програм)

Шпанска књижевност 4 (стари програм – усмени)

ШПАНСКИ/КАТАЛОНСКИ/ПОРТУГАЛСКИ ЈЕЗИК КАО ИЗБОРНИ

среда,
08.02.2017.

Савремени шпански језик П-1

Сала 126

18 ч

Савремени шпански језик П-3
Шпански језик – колоквијум (стари програм – писмени)

четвртак,
09.02.2017.

Савремени португалски језик П-1

Сала 12а

15 ч

Савремени португалски језик П-3

Савремени шпански језик П-2
Шпански језик – годишњи (Болоња 2006.)

Сала 126

19 ч

Савремени шпански језик П-4
Шпански језик – завршни (Болоња 2006.)
Шпански језик – завршни (стари програм – писмени)

петак,
10.02.2017.

Савремени каталонски језик П-1

Амфитеатар

16:30 ч

Савремени каталонски језик П-3

Савремени португалски језик П-2
Португалски језик – годишњи (Болоња 2006.)

Сала 126

17 ч

Савремени португалски језик П-4
Португалски језик – завршни (Болоња 2006.)

Португалски језик (III година учења)

субота,
11.02.2017.

Савремени каталонски језик П-2
Каталонски језик – годишњи (Болоња 2006.)

Сала 126

17 ч

Савремени каталонски језик П-4
Каталонски језик – завршни (Болоња 2006.)

Каталонски језик (III година учења)

Савремени шпански језик П-2 (усмени)
Шпански језик – годишњи (Болоња 2006. – усмени)

Сала 12а

16 ч

Савремени шпански језик П-4 (усмени)
Шпански језик – завршни (Болоња 2006. – усмени)
Шпански језик – завршни (стари програм – усмени)

Сала 12а

17 ч