6. ИСПИТНИ РОК 2017.

среда,
20.09.2017.

Савремени шпански језик Г-1
Шпански језик 1 (Болоња 2006.)

Сала 126

10 ч

Савремени шпански језик Г-3
Шпански језик 3 (Болоња 2006.)

Савремени шпански језик Г-5
Шпански језик 5 (Болоња 2006.)

Савремени шпански језик Г-7
Шпански језик 7 (Болоња 2006.)

Савремени шпански језик Г-2
Шпански језик 2 (Болоња 2006.)

Сала 126

12 ч

Савремени шпански језик Г-4
Шпански језик 4 (Болоња 2006.)

Савремени шпански језик Г-6
Шпански језик 6 (Болоња 2006.)

Савремени шпански језик Г-8
Шпански језик 8 (Болоња 2006.)

четвртак,
21.09.2017.

Шпански језик 4
Фонетика и фонологија шпанског језика

Анекс II/III

13 ч

Шпански језик 2
Морфологија шпанског језика

Сала 126

12 ч

Превођење за хиспанисте 1 (превод са шпанског на српски)

Превођење за хиспанисте 2 (превод са шпанског на српски)

Превођење за хиспанисте 3 (превод са шпанског на српски)

Превођење за хиспанисте 4 (превод са шпанског на српски)

Превођење са шпанског на српски језик 1

Превођење са шпанског на српски језик 2

Превођење са шпанског на српски језик 3

Превођење са шпанског на српски језик 4

Превођење са шпанског на српски језик СПЕЦ

Шпански језик 3 (стари програм – писмени/1. дан: граматика)

Шпански језик 4 (стари програм – писмени/1. дан: граматика, превод са шпанског на српски)

Хиспанске културе 1

Сала 126

14 ч

Хиспанске културе 3
Siglos de oro – културно-историјски контекст СПЕЦ

Хиспанске културе 4

Жена у шпанској књижевности реализма

Увод у шпанску версификацију и превођење поезије
Шпанска књижевност 5 СПЕЦ (Версификација)
Версификација СПЕЦ
Версификација (стари програм)

Шпанска књижевност 3 (стари програм – писмени)

петак,
22.09.2017.

Увод у хиспанистику 1
Увод у хиспанистику (Болоња 2006.)

Сала 126

10 ч

Шпански језик 3
Лексикологија шпанског језика

Превођење за хиспанисте 1 (превод са српског на шпански)

Сала 12а

10 ч

Превођење за хиспанисте 2 (превод са српског на шпански)

Превођење за хиспанисте 3 (превод са српског на шпански)

Превођење за хиспанисте 4 (превод са српског на шпански)

Превођење са српског на шпански језик 1

Превођење са српског на шпански језик 2

Превођење са српског на шпански језик СПЕЦ

Шпански језик 3 (стари програм – писмени/2. дан: преводи)

Шпански језик 4 (стари програм – писмени/2. дан: превод са шпанског на српски и redacción)

понедељак,
25.09.2017.

Шпански језик 1
Увод у студије шпанског језика (Болоња 2006.)

Анекс II/III

15 ч

Историјска граматика шпанског језика
Историјска граматика шпанског језика (стари програм)

Хиспаноамеричка књижевност СПЕЦ 1 (Рецепција хиспаноамеричке књижевности)
Рецепција хиспаноамеричке књижевности СПЕЦ

Сала 126

12 ч

Хиспаноамеричке цивилизације СПЕЦ

Хиспаноамеричка књижевност 1

Хиспаноамеричка књижевност 3

Хиспанске културе 2

Анекс II/III

14 ч

Шпанска књижевност 1 (стари програм)

Сала 126

10 ч

Шпанска књижевност 2 (стари програм)

Шпанска књижевност 3 (стари програм – усмени)

Књижевност шпанског барока – монографски курс

уторак,
26.09.2017.

Шпанска књижевност 1

Сала 126

12 ч

Шпанска књижевност 3
Шпанска књижевност 1 (Болоња 2006.)

Увод у студије пикареске

Шпанска књижевност 5
Шпанска књижевност 3 (Болоња 2006.)

Шпанска књижевност 7
Шпанска књижевност 5 (Болоња 2006.)

Шпанска књижевност 6 СПЕЦ (Сервантес)
Сервантес СПЕЦ

Хиспаноамеричка књижевност СПЕЦ 2 (Хиспаноамерички нови роман)
Хиспаноамерички нови роман СПЕЦ

Поезија Златних векова СПЕЦ

Савремена шпанска поезија СПЕЦ

Шпанска књижевност 4 (стари програм – писмени)

среда,
27.09.2017.

Увод у хиспанистику 2
Увод у студије хиспанских књижевности (Болоња 2006.)

Сала 126

10 ч

Шпанска књижевност 2

Примењена лингвистика и настава страних језика 1
Методе у настави страних језика

Сала 126

14 ч

Шпански језик 7 (Прагматика)
Прагматика СПЕЦ

Социолингвистика

Специјални курс из шпанског језика – прагматика или социолингвистика (стари програм)

Шпански језик 7 (Анализа дискурса)
Анализа дискурса СПЕЦ

Анекс II/III

15 ч

Хиспаноамеричка књижевност 2

Сала 126

12 ч

Хиспаноамеричка књижевност 4

четвртак,
28.09.2017.

Шпанска књижевност 4
Шпанска књижевност 2 (Болоња 2006.)

Сала 126

12 ч

Шпански језик 5
Синтакса шпанског језика 1

Примењена лингвистика и настава страних језика 2
Савремена настава страних језика

Сала 12а

12 ч

Методика наставе шпанског језика

Шпанска књижевност 6
Шпанска књижевност 4 (Болоња 2006.)

Сала 126

10 ч

Шпанска књижевност 8
Шпанска књижевност 6 (Болоња 2006.)

Шпански језик 3 (стари програм – усмени)

Сала 12а

10 ч

Шпански језик 4 (стари програм – усмени)

петак,
29.09.2017.

Шпански језик 6
Синтакса шпанског језика 2

Сала 126

10 ч

Шпански језик 8
Фразеологија шпанског језика

Хиспаноамеричка књижевност 1 (стари програм)

Сала 12а

10 ч

Хиспаноамеричка књижевност 2 (стари програм)

Шпанска књижевност 4 (стари програм – усмени)

ШПАНСКИ/КАТАЛОНСКИ/ПОРТУГАЛСКИ ЈЕЗИК КАО ИЗБОРНИ

петак,
22.09.2017.

Савремени шпански језик П-1

Сала 126

16 ч

Савремени шпански језик П-3
Шпански језик – колоквијум (стари програм – писмени)

понедељак,
25.09.2017.

Савремени португалски језик П-1

Сала 12a

14 ч

Савремени португалски језик П-3

Савремени шпански језик П-2
Шпански језик – годишњи (Болоња 2006.)

Сала 126

16 ч

уторак,
26.09.2017.

 

Савремени каталонски језик П-1

Сала 12a

14 ч

Савремени каталонски језик П-3

Савремени португалски језик П-2
Португалски језик – годишњи (Болоња 2006.)

Сала 126

14 ч

Савремени португалски језик П-4
Португалски језик – завршни (Болоња 2006.)

Португалски језик (III година учења)

Савремени шпански језик П-4
Шпански језик – завршни (Болоња 2006.)
Шпански језик – завршни (стари програм – писмени)

Сала 126

17 ч

среда,
27.09.2017.

Савремени каталонски језик П-2
Каталонски језик – годишњи (Болоња 2006.)

Сала 12a

14 ч

Савремени каталонски језик П-4
Каталонски језик – завршни (Болоња 2006.)

Каталонски језик (III година учења)

четвртак,
28.09.2017.

Савремени шпански језик П-2 (усмени)
Шпански језик – годишњи (Болоња 2006. – усмени)

Сала 12a

15 ч

Савремени шпански језик П-4 (усмени)
Шпански језик – завршни (Болоња 2006. – усмени)
Шпански језик – завршни (стари програм – усмени)

Сала 12a

17 ч