Kabinet: sala Camões

Telefon: 20-21-693

E-adresa: lukic.fil.bg@gmail.com

Predmeti:

  • osnovne studije
    • Savremeni portugalski jezik P-1/P-2 (I godina učenja)

Konsultacije: SREDA 11-12 h i PETAK 11:15-12:15 h