Kabinet: zbornica 116

Telefon: 20-21-693

E-adresa: bojana9@yahoo.com

Predmeti:

 • osnovne studije
  • I godina: Španski jezik 2
  • III/IV godina: Hispanoamerička književnost SPEC 2
  • V godina: Traduktologija
  • V godina: Fantastika u hispanoameričkom romanu
  • Savremeni španski jezik P-1/P-2 (I godina učenja)

Konsultacije: SUBOTA 10:30-11:30 h