Kabinet: zbornica 116

Telefon: 20-21-693

E-adresa: ivana.georgijev@gmail.com

Predmeti:

 • osnovne studije
  • IV godina: Primenjena lingvistika i nastava stranih jezika 1/2
  • V godina: Specijalne teme iz primenjene lingvistike
  • V godina: Specijalne teme iz sociolingvistike
  • V godina: Metodička praksa
  • Savremeni španski jezik P-1/P-2 (I godina učenja)

Konsultacije: PETAK 11:15-13:15 h