Kabinet: zbornica 116

Telefon: 20-21-693

E-adresa: ivana.m.infante@outlook.com

Predmeti:

  • osnovne studije
    • Savremeni španski jezik P-1/P-2 (I godina učenja)
    • Savremeni španski jezik P-3/P-4 (II godina učenja)

Konsultacije: UTORAK 17:30-18:30 h i SREDA 17:30-18:30 h