Kabinet: zbornica 116

Telefon: 20-21-693

E-adresa: kovac.jelena@gmail.com

Predmeti:

  • osnovne studije
    • Savremeni španski jezik P-1/P-2 (I godina učenja)
    • Savremeni španski jezik P-3/P-4 (II godina učenja)

Konsultacije: SREDA 17:30-18:30 h i SUBOTA 14:45-15:45 h