Kabinet: 521

Telefon: 20-21-663

E-adresa: jelenar@fil.bg.ac.rs


Predmeti:

 • osnovne studije
  • I godina: Španski jezik 2
  • III godina: Španski jezik 5/6
  • IV godina: Španski jezik 7 (pragmatika)

 • master studije
  • Lektura i korektura tekstova na španskom jeziku
  • Traduktologija
  • Specijalni kurs iz pragmatike

 • doktorske studije
  • Istraživačke metode u analizi diskursa (letnji semestar)

Konsultacije: PONEDELJAK i ČETVRTAK 11:30-12:30 h