Kabinet: zbornica 116/521

Telefon: 20-21-693

E-adresa: milica.djuricic@gmail.com

Predmeti:

  • osnovne studije
    • Savremeni španski jezik P-1/P-2 (I godina učenja)
    • Savremeni španski jezik P-3/P-4 (II godina učenja)

Konsultacije: PONEDELJAK 17:15-18:15 h