Kabinet: aneks III/IV sprat

Telefon: 20-21-623

E-adresa: donzellco@yahoo.com


Predmeti:

  • osnovne studije
    • I godina: Hispanske kulture 1
    • II godina: Španska književnost 3/4 (vežbe)
    • II/III godina: Uvod u špansku versifikaciju i prevođenje poezije
    • III/IV godina: Španska književnost 6 SPEC (Versifikacija)

Konsultacije: SREDA 15-16 h

Željko Donić – Biografija i bibliografija