За редовног професора изабрана је у мају 2006. године. На Катедри за италијански језик и књижевност предаје од јануара 1980. године, када је изабрана за асистента. Већ дужи низ година држи предавања из: 1. Синтаксе италијанског језика 1 и 2, за студенте III године; 2. Историјске граматике италијанског језика 1 и 2, за студенте III године; 3. Историје италијанског језика 1 и 2, за студенте IV године, као и течај из Упоредне граматике романских језика на докторским студијама. Бави се синхроном и дијахроном лингвистиком италијанског језика и романском филологијом.

др Гордана Терић – БИБЛИОГРАФИЈА