БРАНИСЛАВА МИЛАДИНОВ рођена је 1965. у Кикинди. Основну и средњу школу завршила је у Београду. Дипломирала је на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности 1989. године. Предавала је енглески језик и радила као ПР менаџер у банци. Од 1994. запослена је на Филолошком факултету у Београду, на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности. Бави се прозом 18. и 19. века, романтизмом и теоријом приповедања.

Бранислава Миладинов – БИБЛИОГРАФИЈА