ДР СНЕЖАНА КАЛИНИЋ доцент је на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета у Београду, где предаје предмете: Преглед опште књижевности IV, Театар апсурда, Постмодернизам и теорија могућих светова, Постмодернистичка кратка прича и Аутобиографски дискурси код Монтења и Русоа. Дипломирала је 2007. године на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета у Београду, а 2009. године добила је стипендију DAAD за похађање интернационалне летње школе за докторанте књижевности на Универзитету LMU (Ludwig-Maximilians- Universität München). Докторску дисертацију насловљену „Представљање вољног и невољног сећања и заборављања у драмском опусу Самјуела Бекета“ одбранила је 2015. године на Филолошком факултету у Београду, под руководством проф. др Зорице Бечановић- Николић као ментора. Ангажована је у оквиру научно-истраживачког пројекта „Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године“ и чланица је редакције Књиженства, часописа за студије књижевности, рода и културе. Део је директорског тима семинара за студенте докторских студија Theatrum Mundi (Inter-University Centre). Бави се тумачењем књижевности 19. и 20. века, теоријом књижевности, теоријом аутобиографије, студијама културе, студијама перформанса и превођењем са енглеског и француског језика. Уређивала је рубрику „Нађено у преводу“ студентског часописа за књижевност и теорију књижевности txt. Заједно са колегама из редакције часописа txt добитница је Награде града Београда за стваралаштво младих у области науке за 2004. годину.

др Снежана Калинић – БИБЛИОГРАФИЈА