ВУК ПЕТРОВИЋ рођен је у Београду 1988. године. Основне студије на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности завршио је 2011. године, а 2012. и мастер студије одбраном рада под насловом Принципи хумора у Кафкиним приповеткама. У школској 2012/2013. години учествовао је у раду Катедре као сарадник у настави, а од 2013. године запослен је као асистент за ужу научну област Општа књижевност. Држи предавања и вежбања из обавезних предмета Практикум 1 и 2 (библијска, старогрчка, римска и средњевековна књижевност), Практикум 5 (књижевности европског романтизма), Практикум 6 (књижевности европског реализма), као и из изборног предмета Гете и просветитељство.

Вук Петровић – БИБЛИОГРАФИЈА