Први течајеви словеначког језика и књижевности у Београду одржани су пре више од сто година. На Великој школи у Београду проф. Павле Поповић одржао је курс словеначког језика 1907/08. године, а још 1905. одржао је први курс словеначке књижевности.

Настава из предмета Словеначки језик је на (тадашњем) Филозофском факултету у Београду први пут званично уведена Статутом из 1947. Међутим, пуних десет година није било предавача за овај језик. Од 1958. до 1967. словеначки језик у Београду предаје проф. др Рудолф Коларич, а затим Јанко Јуранчич, који објављује и први уџбеник словеначког језика за оне којима је српскохрватски језик први/матерњи.

Наставу словеначког језика је неколико година држао Миха Мате, а 1976. за лектора бива бирана Катјуша Закрајшек. Године 1989. асистент за словеначки језик постаје Маја Ђукановић.

Од 1947. па све до деведесетих година 20. века, словеначки језик је имао статус обавезног предмета на две тзв. “националне” катедре Филолошког факултета у Београду – на Катедри за српски језик и јужнословенске језике, као и на Катедри за српску књижевност и југословенске књижевности.

Захтеви тржишта рада и интересовања младих, савремених и образованих људи намећу другачији развој статуса словеначког језика на Филолошком факултету у Београду. Пре почетка спровођења реформе Универзитета према Болоњској декларацији, студенти са различитих група Филолошког факултета почели су факултативно да похађају часове словеначког језика, препознајући захтеве савременог преводилачког тржишта рада, које тражи познаваоце неколико различитих језика, поготову такве који владају и неким од језика који се ређе изучавају.

Од школске 2006/07. године и на Филолошком факултету у Београду прва генерација студената почиње четворогодишње/петогодишње студије словеначког језика на Катедри за општу лингвистику, где постоји могућност избора великог броја комбинација различитих предмета. Овај вид студија у потпуности је прилагођен савременим потребама, где сваки појединац још током студија формира сопствени образовни профил.

Године 2007/08. Центар за словеначки као други/страни језик послао је лектора – Рут Злобец, која је у Србији предавала словеначки језик и у Друштвима Словенаца. Наредне две године, 2008/09. и 2008/10. као лектор на Филолошком факултету радила је Звонка Кајба, а од октобра 2010. наставу из предмета Савремени словеначки језик на све четири године студија водила је Андреја Пониквар, аутор многих уџбеника и водећи стручњак у области универзитетске наставе словеначког језика као страног. Крајем школске 2013/14. године за лектора на Филолошком факултету долази мр Лаура Фекоња, која је у претходним мандатима са великим успехом предавала словеначки језик на универзитетима у Брну и Загребу.

Настава словеначког језика одржава се уз велику подршку Центра за словеначки као други/страни језик са Филозофског факултета у Љубљани, који нашим студентима омогућава усавршавања у оквиру Семинара за словеначки језик, литературу и културу, као и у оквиру Летње школе словеначког језика. У сарадњи са Центром за словеначки као други/страни језик и Катедром за словенистику Филозофског факултета у Љубљани организују се гостовања водећих стручњака из области словенистике, као и традиционална манифестација Светски дани словеначког језика.

Leave a Reply