Борко Ковачевић ради на Катедри за општу лингвистику Филолошког факултета у Београду. Магистрирао је 2006. године, а докторирао 2012. године. Његова интересовања везана су за више лингвистичких поддисциплина. Публиковао је радове из језичке типологије, морфологије, синтаксе и социолингвистике. Секретар је и члан уређивачког одбора часописа Анали Филолошког факултета, као и члан европског удружења лингвиста Societas linguistica Europaea. Учествује на домаћим и међународним научним пројектима.

др Борко Ковачевић – БИОГРАФИЈА СА БИБЛИОГРАФИЈОМ