Иван Књижар је завршио основне и мастерске студије на Катедри за српски језик и лингвистику на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. Тренутно је на докторским студијама на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Од 2013. године запослен је као асистент на Катедри за општу лингвистику на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Радио је као лектор за српски језик као страни на Западном универзитету у Темишвару од 2011. до 2013. године. Радио је као истраживач-волонтер на пројекту Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ у Институту за српски језик САНУ. Учествовао је на пројекту Матице српске Проучавање српских говора румунског дела Баната. Резултате својих истраживања из области социолингвистике (ставови према језику), примењене лингвистике (учење Ј2, мањински језици) и лексикологије представио је у 11 научних чланака и приказа и 8 реферата на домаћим и међународним скуповима.