Мр Мејсун Гарајбе Симоновић (Meysun Gharaibeh Simonović) рођена је 1979. године у Београду. Дипломирала је арапски језик и књижевност на Филолошком факултету, Универзитета у Београду 2003. године, где је и магистрирала 2010. године из области науке о књижевности одбранивши рад под насловом Абдерахман Муниф и савремени арапски роман. Запослена је на Филолошком факултету од 2006. године на катедри за арапски језик учествујући у настави следећих предмета: Савремени арапски језик, Увод у арапске дијалекте и Сиријски дијалекат.

Од 2010. године је асистент на следећим предметима: Арапска књижевност (класична и савремена), Мемоарска проза код Арапа, Савремена књижевност Магреба, Сиријски дијалекат и Ислам и хришћанство.

Тренутно је докторанд на Филошком факултету, Универзитета у Београду, а наслов пријављене тезе је Језик дијалога у арапском роману.

Библиографија:

  • Pоetika romana Abderahmana Munifa. Anali Filološkog fakulteta 24/2 (2013): 203-241.
  • Романсијерско дело Абдерахмана Мунифа. Зборник Матице српске за књижевност и језик 61/2 (2013): 411-430.