/wp-content/uploads/zaposleni/orijentalistika/japanski/DivnaTrickovic.jpg

Дивна Тричковић (рођена Илинчић, Београд, 1977), дипломирала, магистрирала и докторирала на Филолошком факултету у Београду на коме је запослена као доцент за наставно-научну област јапанологија. Магистарску тезу Основне карактеристике јапанских придева који изражавају боју одбранила је 2004. године, а докторску дисертацију Граамтичка категорија времена у јапанском језику у поређењу са српским, 2009. године. Бави се јапанским језиком, развојем јапанске лингвистике, дометима контрастивног истраживања јапанског и српског језика, као и методиком наставе јапанског језика као страног. Била је на стручним усавршавањима у Чешкој, на Карловом универзитету у Прагу, из области лингвистике; у Јапану, на Универзитету Саитама и Институту Јапанске фондације Кансаи из области јапанског језика, и на Институту Јапанске фондације Урава, из области методике наставе јапанског језика као страног. Објављивала је чланке у домаћим и иностраним академским часописима и публикацијама, из лингвистике, али и из књижевности. Излагала је на бројним слуповима у земљи и иностранству. Бави се и превођењем.