Predmeti:

Savremeni kineski jezik G-1 do G-4; Kineski jezik 1 do 4

Biografija

Ana Jovanović (r. 1976.god.), diplomirala je 1999.god. na Katedri za orijentalistiku, Grupa za kineski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kao stipendista vlade N.R. Kine treću godinu akademskih studija (1996-1997) provodi na usavršavanju na Univerzitetu u Šandungu (Shandong University) u gradu Đinanu (Jinan), provincija Šandung, N.R. Kina. Nakon diplomiranja započinje magistarske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Nauka o jeziku koje nastavlja 2000. godine na Grupi za kineski jezik i književnost Pekinškog normal univerziteta (Beijing Normal University), na smeru Kineski jezik i pismo (pravac istraživanja: gramatika savremenog kineskog jezika). Magistarsku tezu „Strukturalne i semantičke karakteristike rečenica sa dva ‘le’ (le1 i le2 ) u savremenom kineskom jeziku“ uspešno je odbranila jula 2003. god. i stekla akademsko zvanje magistra kineskog jezika i književnosti. Godine 2005. diploma magistarskih studija nostrifikovana je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorske studije iz kineskog jezika i pisma upisuje 2005. godine na Fakultetu za kineski jezik i književnost Pekinškog normal univerziteta: oblast istraživanja: primena teorije konceptualne metafore u proučavanju leksike kineskog jezika. Doktorsku tezu „Primena teorije konceptualne metafore u istraživanju reči za delove tela i izraza vezanih za njih u savremenom kineskom jeziku – uloga koju ljudsko telo ima u procesu konceptualizacije“ s uspehom brani 2009. godine godine i stiče akademsko zvanje doktora kineskog jezika i književnosti. Februara 2011. godine komisija Univerziteta u Beogradu priznala je diplomu stečenu na gorenavedenom univerzitetu kao diplomu doktorskih akademskih studija Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, doktor filoloških nauka – Nauka o jeziku. Predavačkim radom bavi se u kontinuitetu od 2003 godine. Bavi se naučnim i prevodilačkim radom.


Bibliografija:


Književni i naučni radovi:

 • Mesec nad zaspalim svetom, Razvitkova edicija „RAZ“, knjiga IV, Požarevac: Gimnazija „Jovan Šerbanović“ – literarna družina „Razvitak“,1994.
 • Ji’nan de jiaotong jing, u zbirci literarnih radova „’97Waiguo xuesheng hanyu zuowen bisai – huo jiang zuopin xuan (’97 Prize Winners Chinese Composition by Foreigner Students) “ , Peking: Sinolingua, 1998. str. 16-17.
 • Solomonova pesma. Razvitak. godina L, Požarevac, 2004: 90.
 • Metaforički transferi značenja u kineskom jeziku – korišćenje reči za delove tela u značenju delova konkretnih predmeta, Almanah Instituta Konfucije u Beogradu, (godina 2). Beograd: Filološki fakultet u Beogradu, 2011, III/IV: 211 – 223.
 • Sećanja…Razvitak, godina LVIII, Požarevac, jul, 2012: 78-79.
 • Reči za delove tela u frazama kojima se izražavaju emocije – primer metonimijskih transfera u kineskom jeziku. Almanah Instituta Konfucije u Beogradu, (godina 3). Beograd: Filološki fakultet u Beogradu. 2012, V/VI: 197-214.
 • Similarities and Differences in Conceptualizing “Heart” in Chinese and Serbian and Their Practical Use in Language Teaching. In Proceedings “The Teaching of Asian Languages in the 21st Century”, ADES II International Symposium on Asian Languages and Literatures. Erciyes University, Kayseri, Turkey. 2012: 63-87.
 • Ana Jovanović, Divna Tričković:Contrastive Study of the metaphor and metonymy driven semantic extensions of the body part word HAND“手”in Chinese and Japanese language, A Journal of Oriental Studies (Doğu Araştirmalari issue 10), Istanbul, Turkey, 2012/2:181-192.ISSN 1307-6256.
 • Contrastive study of the value of “face” in Chinese and Serbian culture, Values Across Languages and Times, Ed. Vesna Lopičić, Biljana Mišić Ilić. New Castle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014.

Naučne konferencije

 • Divna Tričković i Jovanović Ana: On body part words – examples of similarity in diversity, prezentacija na četvrtoj međunarodnoj konferenciji ENIEDA održanoj u Vršcu od 29.09 do 01.10 2011. god.
 • Contrastive study of the value of “face” in Chinese and Serbian culture, prezentacija na međunarodnom naučnom skupu „Jezik, književnost, vrednosti“, održanom u Nišu od 27. do 28. aprila 2012 godine.
 • Similarities and Differences in Conceptualizing “Heart” in Chinese and Serbian and Their Practical Use in Language Teaching. ADES II International Symposium on Asian Languages and Literatures. Erciyes University, Kayseri, Turkey. 2012.
 • 浅释体验认知和民间模式所引导的概念化方式的异同对汉语词汇学习及教学的意义. Druga međunarodna sinološka konferencija »Promocija kineskog jezika i kulture“, održana u Beogradu, u organizaciji Instituta Konfucije u Beogradu, od 22.11.2012. do 25.11.2012. Apstrakt objavljen u knjizi rezimea, str. 29-31.
 • 塞尔维亚与世界同步掀起莫言作品的翻译热潮, “汉学家与中外文化交流“论坛“, Peking, 2013.

Književni i naučni prevodi:

 • Li Ðunming, Jen Čenćingova kaligrafska tehnika standardnog pisma (stila Kai) iz dinastije Tang (李俊明编著:唐颜真卿楷书技法), Filološki fakultet u Beogradu, Beograd, 2010. (priručnik za kaligrafiju, prevod s kineskog).
 • Hu Ši, Naučni duh i metod kineske filozofije, (Hu Shi: The Scientific spirit and method in Chinese Philosophy). Almanah Instituta Konfucije, (godina 2), Beograd: Filološki fakultet u Beogradu, 2011, III/IV: 183 – 208. (naučni rad, prevod s engleskog).
 • Čen Judung, Analiza problema vezanih za usvajanje dinamičkih karakteristika tonova u standardnom kineskom jeziku, (陈玉东,普通话声调动态特征教学研究). Almanah Instituta Konfucije, (godina 2), Beograd: Filološki fakultet u Beogradu, 2011, III/IV: 224 – 257. (naučni rad, prevod s kineskog).
 • Đi Sijenlin, Sećanja jednog osamdesetogodišnjaka, Knjige i ja, Na grobu gospodina Hu Šidžija (季羡林:八十述怀,我和书,站在胡适之先生墓前), Almanah Instituta Konfucije, (godina 3). Beograd: Filološki fakultet u Beogradu, 2012, V/VI: 165-183. (naučni rad, prevod s kineskog).
 • Mo Jen: Zid koji je umeo da peva. Beogradski književni časopis, br. 29, decembar, 2012: 139-149. [kratka priča, prevod s kineskog].
 • Beleška razgovora između Đin Junga i Ikede Daisakua (izbor), Almanah Instituta Konfucije u Beogradu (godina 4), Beograd: Filološki fakultet u Beogradu, 2013, 7/8: 199-214. [stručni tekst, prevod s kineskog].
 • Pang Cengju: Nobelova nagrada u rukama čoveka koji »ćuti«. Almanah Instituta Konfucije u Beogradu (godina 4), Beograd: Filološki fakultet u Beogradu, 2013, 7/8: 141-147. [stručni tekst, prevod s kineskog]
 • Mo Jen, Žabe. Laguna, Beograd: 978-86-521-1305-7. [roman, prevod s kineskog]. 2013.
 • Upoznajmo geografiju Kine(中国地理常识), Državna kancelarija za promociju kineskog jezika u svetu NR Kine (u štampi). (treća knjiga u okviru edicije Upoznajmo Kinu, prevod s kineskog).

Stručni seminari:

 • Training Workshop for “Great Wall Chinese”, Confucius Institute Headquarters, Great Wall Chinese Center, (01.08.2011 – 08.08.2011), Peking, N. R. Kina.
 • Chinese language teaching material training for overseas Chinese Language Teachers, Confucius Institute Headquarters, Beijing University, (06.08.2012-12.08.2012.), Peking, N. R. Kina.