Predmeti:

Kineski jezik 1, Kineski jezik 2, Kineski jezik 7, Kineski jezik 8, Savremeni kineski jezik G3 i Savremeni kineski jezik G4

Biografija

Ćin Sjaolei (Jin Xiaolei), rođena je u Baodingu, provincija Hebei, NR Kina. Diplomirala je 1987. godine molekularnu biologiju na Odseku za biologiju Nanđinškog univerziteta. Diplomu je nostrifikovala na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu decembra 2004. godine i stekla zvanje molekularnog biologa. Septembra 2011. godine je upisala dvogodišnje master studije na Fakultetu za podučavanje kineskog jezika kao stranog, Univerziteta za medije i komunikacije NR Kine u Beiđingu – oblast kontrastivne lingvistike. Akademski stepen master stekla je juna 2013. godine, odbranivši tezu pod naslovom Kontrastivna analiza između glagolskih dopuna za fazu u kineskom jeziku i glagolskih prefiksa kao perfektivizatora u srpskom jeziku. Oktobra 2013. godine je upisala doktorske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Od 1988. godine živi i radi u Beogradu. U periodu od 1991-1993. godine sa profesorom srpskog jezika Zorom Vukadinović (Institut za strane jezike, Jovanova, Beograd) aktivno uči srpski jezik. Od 1994. godine objavljuje prevode kineske i srpske književnosti.

Od 1999. godine radi kao saradnik na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Grupi za kineski jezik i književnost, u svojstvu lektora za kineski jezik. Aprila 2009. godine je unapređena u zvanje višeg lektora za užu naučnu oblast Sinologija, predmet kineski jezik.

Od 1995. godine član je Udruženja književnih prevodilaca Srbije. Godine 1999. postala je specijalni dopisnik iz Srbije za poznate kineske novine Global Times.

Od 2009. godine do 2013. godine, bila je član Upravnog odbora Instituta Konfucije u Beogradu.

Oblasti istraživanja:

sintaksa, analiza diskursa kineskog jezika, kontrastivna lingvistika.

Bibliografija

Udžbenici

 • Kineski jezik I (kao koautor sa Ma Yubian i R. Pušićem), Filološki fakultet, Beograd, 2004, str.1- 263
 • Kineski jezik IV, (kao koautor sa Liu Wei i Zoranom Skrobanovićem), Filološki fakultet, Beograd, 2009, str. 1-427

Naučni radovi

 • Opis Kineza u putopisu Milutina Velimirovića «Kroz Kinu», Ljubomir Nenadović i srpska putopisna tradicija, Priština, 1995, str. 159-163
 • Analiza teškoća koje se javljaju pri učenju kineskog jezika kod studenata čiji je maternji jezik srpski, u zborniku Tragovi, Filološki fakultet, Beograd, 2004, str.123-136
 • Kina i nobelova nagrada, Kultura 113/115 (knjiga II), Beograd, 2006, str. 133-169
 • Jezička igra u romanima Han Šaogunga, u zborniku Moderna Kina i njena tradicija, Filološki fakultet i Institut Konfucije, Beograd, 2009, str. 329-339
 • Kontrastivna analiza dopuna u kineskom i srpskom jeziku, Almanah Instituta Konfucije u Beogradu IX-X, Filološki fakultet, Beograd, 2014. (u štampi).

Reportaže (iz oblasti kulture)

 • Krštenje, Huanqiu shibao br.211, Peking, 1997, str. 8
 • Crveno slovo, Huanqiu shibao br.223, Peking, 1997, str. 9
 • Izmeštena iz korena, Huanqiu shibao br.223, Peking, 1997, str. 9
 • Rat nas ne može razdvojiti, Huanqiu shibao br. 329, Beijing,1999, str.16
 • Plač u tami, Huanqiu shibao br. 330, Beijing,1999, str. 24
 • Nemirna jugoslovenska duša, Huanqiu shibao br. 336, Beijing,1999, str. 24
 • Kofucije u Srbiji, Huanqiu shibao, 2009.
 • I Srbija ima „ljude postale od zmajeva“, Huanqiu shibao br. 2085, Beijing,2010, str. 9
 • Junaštvo, Huanqiu shibao, Beijing, 2011.11.18

Naučni referati

 • Podučavanje kineskog kao stranog jezika (referat sa međunarodne konferencije Kineski jezik za strance održanoj u Harbinu, NR Kina, 2007. godine)
 • Jezička igra u romanima Han Šaogunga (referat sa međunarodnog skupa Modern China and Its Tradition održanom u Beogradu, Srbija, novembar 2008. godine).
 • Shi: “biti” ili ne “biti”—promišljenje o kopuli shi u kineskom jeziku, (referat je prezentovan na međunarodnom skupu „Širenje kineskog jezika i kulture” održanom u Beogradu, Srbija, novembar 2012. godine)

Književni i naučni prevodi

 • Olujić, Grozdana, Plava lisica (prevod na kineski), Taibei dachuan chuban she, 1994, str.13-247
 • Nemam više vremena: Antologija savremene jugoslovenske poezije (prevod na kineski), Taibei jiuge chuban she, str. 1-278
 • Nemam više vremena: Antologija savremene jugoslovenske poezije (prevod na kineski), Zhongguo Youyi chuban she, str. 1-196
 • Petrović, Petar Njegoš, Noć skuplja vjeka (prevod na kineski), Interpres, 1997, str. 61-64
 • Čarobna olovka: kineske priče za decu (priredila i prevela sa R. Pušićem), Plato, Beograd, 1999, str. 5-84
 • Petrov, Aleksandar, Pesnik kao prorok i kao svedok (prevod na kineski),Kosovo 1999, Biblioteka grada Beograda & Signature, Beograd, 2000, str. 74-105
 • Izbor iz kineske književnosti (prevod sa R.Pušićem), Suncokret, br.10, Beograd, 2001, str. 3-7
 • Wei Hui , Shanghai baby, (prevela sa R. Pušićem), Plato, Beograd, 2002, str.5-302
 • Čang Sjanghua (priredila), Zalazak sunca : izbor iz savremene kineske kratke priče, (prevela sa R. Pušićem), Plato, Beograd, 2002, str. 5-320
 • Ma Yubian, Kineski jezik I (prevela sa R. Pušićem), Filološki fakultet, Beograd, 2002, str.7-244
 • Deklaracija prirodnog prava (prevod na kineski), Kopaonička škola prirodnog prava, Beograd-Kopaonik, 2003, str.366-422
 • Sa kineskim u svet (prevela sa R. Pušićem), Beograd, 2004, str. 17-164
 • Hong Ying, K (prevela sa R. Pušićem), Plato, Beograd, 2004, str. 5-255
 • Čang Sjanghua, Maco da li me voliš (prevela sa R.Pušićem), Plato, Beograd, 2005, str. 4-136
 • Chu Fujin/Jin Xiaolei prir., Zašto nema muzike (prevela sa R.Pušićem), Čigoja, Beograd, 2005.
 • Kesić-Ristić, Sanja i dr., SRBIJA: svetska baština, (prevod na kineski), Ministarstvo kulture Republike Srbije, Beograd, 2010