Predmeti:

Kineska književnost 1, Kineska književnost 2, Kineska književnost 6, Klasičan kineski jezik, Savremeni kineski jezik 7, Savremeni kineski jezik 8, Prevođenje kineskih tekstova 2, Savremeni kineski jezik G-7, Savremeni kineski jezik G-8.

Biografija

Zoran Skrobanović (r. 1971), diplomirao je 1994. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu, Katedra za orijentalistiku, Grupa za kineski jezik i književnost. U periodu od 1992. do 1994. kao stipendista vlade NR Kine pohađao dvogodišnju nastavu na Pekinškom univerzitetu za jezike i kulturu. Akademski stepen magistra stekao je 2000. godine na Fililoškom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranivši magistarsku tezu pod nazivom Prevodi kineskih pesnika Ezre Paunda. Godine 2006. upisao je doktorske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu uz odobrenu temu naučnog rada pod nazivom Percepcija kineskog pisma u modernističkim pokretima u Evropi početkom XX veka. Godine 2010. uspešno je odbranio doktorsku disertaciju na matičnom Fakultetu. Godine 2011. proveo je šest meseci na Univerzitetu Kalifornije, Berkli u svojstvu gostujućeg naučnika.

Koautor je udžbenika Kineski jezik IV (2009) i prevodilac udžbenika Klasičan kineski jezik (2004). Prevodilac je romana savremenog kineskog pisca Ju Hua Živeti (Geopoetika, 2009).

Njegova naučna interesovanja obuhvataju klasičnu kinesku književnost, medijsku tehnologiju, kineski i zapadni modernizam.