БИОГРАФИЈА

Саша Брадашевић је рођен 16. марта 1975. године у Ужицу. Након дипломирања на Филолошком факултету 1997. године интензивно се бави преводилачким радом. Од 1999. до 2000. године ради на Филолошком факултету у Београду по уговору о делу као сарадник на пројекту граматике турског језика код проф. др Мирјане Теодосијевић. 2002. године је примљен за асистента – приправника за савремени турски језик на истом факултету.Од 2003. године интензивно ради на катедри за турски језик и књижевност и држи вежбе на свим годинама студија. Упоредо са радом на факултету бави се и превођењем са турског и других светских језика. 2006. године учествује на Београдском сусрету писаца са преводима песама А.Бехрамоглуа. Исте године објављује преводе и у листу “Књижевне новине”. Годину дана касније на Филолошком факултету у Београду успешно брани магистарски рад под називом “Наратив и наративни суфикс – мış у савременом турском језику” чиме стиче звање магистра филолошких наука. У октобру 2007. године објављује превод збирке поезије А.Бехрамоглуа под називом “Пред љубављу”. У априлу 2010 учествује на коференцији Универзитета у Кембриџу ( STALDAC 2010) са радом ” The Reference Point and Coordination Within Time-Space Continuum in the Light of the Quantum Theory”. У часопису ‘Прича’ као и Београдском књижевном часопису објављује преводе приповедака Ахмеда Алтана и Огуза Атаја, познатих представника савремене турске прозе. Поред тога пише и научне радове из области синтаксе турског језика као и турске књижевности за симпозијум Филолошка истраживања данас као и за Анале Филолошког факултета. 2011. и 2012. године излазе преводи књига Решата Нурија Гунтекина и Ерхана Афјонџуа.

Његово поље интересовања је турски језик и књижевност, као и модерна лингвистика и преводилаштво. 16.4.2008. године је изабран у звање асистента за турски језик и књижевност.

Тренутно се бави лингвистичким истраживањима из области деиксе, као и израдом доктората на тему везничких односа у турском језику.

БИБЛИОГРАФИЈА

  • Бебе немају нацију – превод песама А.Бехрамоглуа, Књижевне новине, Београд, 2006
  • Пред љубављу – збирка песама А.Бехрамоглуа, Меридијани, Смедерево, 2007
  • Елени и нова млада- превод приче Ахмета Алтана,Прича,март/јун 2008, Београд
  • Љубавни напитак- превод приче Ахмета Алтана, Београдски књижевни часопис,бр.11,лето 2008
  • Dil ve Kültürlerin Şiirsel Kardeşliği-превод говора Г.Ђорђевића, Sınırsız:bildiriler,seçilmiş şiirler, İзмир, 2009
  • Dostluğun resmi;Dörtyollar; Yanındaki Işık; превод песама Г.Ђорђевића, Sınırsız:bildiriler,seçilmiş şiirler, İзмир, 2009
  • “The Reference Point and Coordination Within Time-Space Continuum in the Light of the Quantum Theory”- STALDAC 2010, Cambridge, 2010
  • Заборављени- превод приче Огуза Атаја, Прича, 2010, Београд
  • Кад лишће пада- Превод романа Решата Нурија Гунтекина, Народна књига, Београд, 2011
  • Сулејман Величанствени и Хурем- Превод књиге Ерхана Афјонџуа, Народна књига, Београд, 2012