Образовање

 • Филолошки факултет, Група за француски језик и књижевност
 • Магистарска теза: “Свет слика у Прустовом делу”
 • Докторска теза: “Природа у делу Жилијена Грака” (1980)

Учешће у научним пројектима које финансира Министарство науке

 • “Компаративно изучавање српске књижевности (у европском контексту”) (Институт за књижевност и уметност, 2006-2010)
 • “Српска књижевност у европском културном простору” (Институт за књижевност и уметност, 2011-2014)

Руковођење домаћим и страним научним пројектима

 • „Le surréalisme et les intégrations européennes“ (Coopération bilatérale CNRS à Paris – Institut de littérature et des arts à Belgrade), руководилац српског дела пројекта, 2008-2010
 • „Hybridation des genres dans l’avant-garde européenne: de la transgression à l’effacement des frontières“ (Coopération bilatérale CNRS à Paris – Institut de littérature et des arts à Belgrade), руководилац српског дела пројекта, 2010-2012
 • „Translation Research project“ (Central Еuropean Association for Canadian Studies), руководилац српског дела пројекта, 2010-2012

Предавања по позиву на страним универзитетима (од 2005)

 • Université d’Ottawa : „Les écrivains francophones canadiens d’origine serbe“ (1.11. 2006).
 • Université Paris III: „Les rapports entre le surréalisme belgradois et le surréalisme parisien“ (25. 1. 2010)
 • Université Paris III: „L’expression visuelle dans le surréalisme serbe“ (5. 10. 2010)
 • Université Paris III: „Les sources françaises de l’avant-garde serbe“ ( 3. 2. 2011).
 • Université Paris III : „Hybridation des genres dans le surréalisme belgradois: L’Oiseau public de Milan Dedinac“ (1. 2. 2013).

Предмети на основним студијама:

 • II година: Француска књижевност 3 и 4
 • IV година: Француска књижевност 7 и 8

Мастер студије:

 • Француска књижевност 9
 • Франкофона књижевност 3

Докторске студије:

 • Методе у изучавању француске књижевности

Др Јелена Новаковић – БИБЛИОГРАФИЈА