Предмети

Oсновне студије

  • II година: Лексикологија и семантика француског језика
  • III година: Историја француског језика
  • IV година: Синтакса реченице у француском језику

Дипломске (мастер) студије

  • Лексичка семантика француског језика

Докторске студије

  • Француска лексикографија
  • Лексичка семантика француског језика

Др Михаило Поповић – БИБЛИОГРАФИЈА