Предмети на основним студијама:

  • Синтакса глагола у француском језику 1 – вежбе (зимски семестар)
  • Синтакса глагола у француском језику 2 – вежбе (летњи семестар)
  • Савремени француски језик П1 – конверзација (зимски семестар)
  • Савремени француски језик П2 – конверзација (летњи семестар)
  • Савремени француски језик П3 – граматичке вежбе (зимски семестар)
  • Савремени француски језик П4 – граматичке вежбе (летњи семестар)

Области интересовања:
Теорија и пракса преводне лексикографије, фразеологија, лексикологија, лексичка семантика, корпусна лингвистика, контрастивна анализа