Образовање

  • Université Paris 7 – Denis Diderot, UFR de linguistique, Paris, France. Докторска теза: Syntaxe et sémantique des noms de nombre en français, (2004)
  • Филолошки факултет у Београду. Магистарска теза: Одређени и неодређени члан као квантитативни морфеми у француском, (1995)
  • Филолошки факултет у Београду, група за француски језик и књижевност. (1991)

Предмети на основним студијама:

  • I година : Морфосинтакса и фонетика француског језика 1 и 2
  • II година: Синтакса глагола у француском језику 1 и 2
  • III година: Синтакса и семантика француских глаголских времена 1 и 2

Дипломске мастер студије:

  • Специјални курс из граматике француског језика

Докторске студије:

  • Формална синтакса француског језика

Др Веран Станојевић – БИБЛИОГРАФИЈА