1. ИСПИТНИ РОК 2017.


др Желимир Вукашиновић

УВОД
У ФИЛОЗОФИЈУ 1

18.01.2017.
11 ч
12a (Анекс III/IV)
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ 2 / УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ (ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

20.01.2017.
13 ч
428
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ЕСТЕТИКУ 1

18.01.2017.
13 ч
12a (Анекс III/IV)
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ЕСТЕТИКУ 2

20.01.2017.
11 ч
428
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ФИЛОЗОФИЈА КЊИЖЕВНОСТИ (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

18.01.2017.
15 ч
411
ЈКК

ФИЛОЗОФИЈА КЊИЖЕВНОСТИ – ФЕНОМЕНОЛОШКИ ПРИСТУП КЊИЖЕВНОСТИ (ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ)

18.01.2017.
15 ч
411
ЈКК


др Александар Петровић

ТЕОРИЈА КУЛТУРЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

21.01.2017.
11 ч
426
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

КУЛТУРНА ИСТОРИЈА ИНДИЈЕ (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

22.01.2017.
11 ч
428
ЈКК

КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЈА

21.01.2017.
10 ч
426
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ЕТИКА У НАУЦИ И КУЛТУРИ

22.01.2017.
10 ч
428
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ


др Љубомир Жиропађа

РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈ
А

19.01.2017.
9 ч
428
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 06, 08, 15, 17, 19

ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА (ЈЕДНОСЕМЕСТРАЛНИ И ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

18.01.2017.
9 ч
428
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 06, 08, 15, 17, 19

УВОД У ПСИХОЛОГИЈУ (ЈЕДНОСЕМЕСТРАЛНИ И ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

18.01.2017.
9 ч
428
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ПСИХОЛОГИЈА ЧИТАЊА

18.01.2017.
9 ч
428
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ


др
Маја Савић
РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА

11.01.2017.
10 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 01, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 24
12.01.2017.
10 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 13, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38

ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА (ЈЕДНОСЕМЕСТРАЛНИ И ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

13.01.2017.
10 ч
12a (Анекс III/IV)
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 01, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38

ЈЕЗИК И КОГНИЦИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

14.01.2017.
10 ч
426
ЈКК


др
Зорица Томић
УВОД
У КОМУНИКОЛОГИЈУ 1

11.01.2017.
10 ч
428
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У КОМУНИКОЛОГИЈУ 2 / КОМУНИКОЛОГИЈА (ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

12.01.2017.
10 ч
428
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 1

11.01.2017.
11 ч
428
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 2 / КУЛТУРОЛОГИJA (ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

12.01.2017.
11 ч
428
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

11.01.2017.
11 ч
428
ЈКК


др
МилијанаЂорђевић
УВОД У ЕКОЛОГИЈУ 1 / ЕКОЛОГИЈА 1

17.01.2017.
16 ч
426
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ЕКОЛОГИЈУ 2 / ЕКОЛОГИЈА 2

18.01.2017.
16 ч
426
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА

18.01.2017.
16 ч
426
СВЕ СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ