2. ИСПИТНИ РОК 2017.


др Желимир Вукашиновић
УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ 1

09.02.2017.
11 ч
428
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ 2 / УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ (ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

11.02.2017.
13 ч
428
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ЕСТЕТИКУ 1

09.02.2017.
13 ч
428
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ЕСТЕТИКУ 2

11.02.2017.
11 ч
428
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ФИЛОЗОФИЈА КЊИЖЕВНОСТИ (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

09.02.2017.
15 ч
411
ЈКК

ФИЛОЗОФИЈА КЊИЖЕВНОСТИ – ФЕНОМЕНОЛОШКИ ПРИСТУП КЊИЖЕВНОСТИ (ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ)

09.02.2017.
15 ч
411
ЈКК


др Александар Петровић
ТЕОРИЈА КУЛТУРЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

03.02.2017.
11 ч
428
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

КУЛТУРНА ИСТОРИЈА ИНДИЈЕ (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

03.02.2017.
12 ч
428
ЈКК

КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЈА

03.06.2017.
12 ч
428
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ЕТИКА У НАУЦИ И КУЛТУРИ

03.02.2017.
10 ч
428
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ


др Љубомир Жиропађа
РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА

04.02.2017.
9 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 06, 08, 15, 17, 19

ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА (ЈЕДНОСЕМЕСТРАЛНИ И ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

03.02.2017.
9 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 06, 08, 15, 17, 19

УВОД У ПСИХОЛОГИЈУ (ЈЕДНОСЕМЕСТРАЛНИ И ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

03.02.2017.
9 ч
426
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ПСИХОЛОГИЈА ЧИТАЊА

03.02.2017.
9 ч
426
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ


др Маја Савић
РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА

10.02.2017.
10 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 01, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 24
11.02.2017.
10 ч
12a (Анекс III/IV)
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 13, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38

ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА (ЈЕДНОСЕМЕСТРАЛНИ И ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

12.02.2017.
10 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 01, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38

ЈЕЗИК И КОГНИЦИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

13.02.2017.
10 ч
426
ЈКК


др Зорица Томић
УВОД У КОМУНИКОЛОГИЈУ 1

20.02.2017.
10 ч
411
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У КОМУНИКОЛОГИЈУ 2 / КОМУНИКОЛОГИЈА (ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

20.02.2017.
10 ч
411
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 1

20.02.2017.
10 ч
411
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 2 / КУЛТУРОЛОГИJA (ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

20.02.2017.
10 ч
411
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

20.02.2017.
10 ч
411
JKK


др Милијана Ђорђевић
УВОД У ЕКОЛОГИЈУ 1 / ЕКОЛОГИЈА 1

13.02.2017.
16 ч
426
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ЕКОЛОГИЈУ 2 / ЕКОЛОГИЈА 2

13.02.2017.
18 ч
426
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА

13.02.2017.
16 ч
426
СВЕ СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ