ПРОДУЖЕНИ 6. ИСПИТНИ РОК 2016.


др Желимир Вукашиновић
УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ 1

04.10.2016.
11 ч
12a (Анекс III/IV)
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ 2 / УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ (ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

06.10.2016.
13 ч
12a (Анекс III/IV)
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ЕСТЕТИКУ 1

04.10.2016.
13 ч
12a (Анекс III/IV)
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ЕСТЕТИКУ 2

06.10.2016.
11 ч
12a (Анекс III/IV)
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ФИЛОЗОФИЈА КЊИЖЕВНОСТИ (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

04.10.2016.
15 ч
411
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ФИЛОЗОФИЈА КЊИЖЕВНОСТИ – ФЕНОМЕНОЛОШКИ ПРИСТУП КЊИЖЕВНОСТИ (ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ)

04.10.2016.
15 ч
411
ЈКК


др Александар Петровић
ТЕОРИЈА КУЛТУРЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

01.09.2016.
10 ч
12a (Анекс III/IV)
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

КУЛТУРНА ИСТОРИЈА ИНДИЈЕ (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

01.09.2016.
11 ч
412
ЈКК

КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЈА

01.09.2016.
11 ч
412
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ЕТИКА У НАУЦИ И КУЛТУРИ

01.09.2016.
10 ч
12a (Анекс III/IV)
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ


др Љубомир Жиропађа
РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА

04.10.2016.
9 ч
428
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 06, 08, 15, 17, 19
05.10.2016.
9 ч
428
СТУДИЈСК ПРОФИЛ 05

ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА (ЈЕДНОСЕМЕСТРАЛНИ И ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

03.10.2016.
9 ч
428
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 05, 06, 08, 15, 17, 19

УВОД У ПСИХОЛОГИЈУ (ЈЕДНОСЕМЕСТРАЛНИ И ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

03.10.2016.
9 ч
428
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ПСИХОЛОГИЈА ЧИТАЊА

03.10.2016.
9 ч
428
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ


др Маја Савић
РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА

09.10.2016.
11 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 01, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38

ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА (ЈЕДНОСЕМЕСТРАЛНИ И ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

09.10.2016.
15 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 01, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38

ЈЕЗИК И КОГНИЦИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

09.10.2016.
15 ч
426
ЈКК


др Зорица Томић
УВОД У КОМУНИКОЛОГИЈУ 1

04.10.2016.
10 ч
411
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У КОМУНИКОЛОГИЈУ 2 / КОМУНИКОЛОГИЈА (ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

05.10.2016.
10 ч
411
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 1

04.10.2016.
11 ч
411
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 2 / КУЛТУРОЛОГИJA (ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

05.10.2016.
11 ч
411
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

04.10.2016.
11 ч
411
ЈКК


др Милијана Ђорђевић
УВОД У ЕКОЛОГИЈУ 1 (НОВА БОЛОЊА) / ЕКОЛОГИЈА 1 (СТАРА БОЛОЊА)

06.10.2016.
16 ч
426
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ЕКОЛОГИЈУ 2 (НОВА БОЛОЊА) / ЕКОЛОГИЈА 2 (СТАРА БОЛОЊА)

07.10.2016.
16 ч
426
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА (СТАРИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ)

07.10.2016.
16 ч
426
СВЕ СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ
*Детаљни распоред по студијским профилима и распоред по салама објављује се најкасније недељу дана пре почетка испитног рока.