РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ЗА 2016/17. ГОДИНУ

 

УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ 1 (зимски семестар) / УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ 2 (летњи семестар)

др ЖЕЛИМИР ВУКАШИНОВИЋ, доцент
уторак 11:30-13 ч, учионица 428

 

 

УВОД У ЕСТЕТИКУ 1 (зимски семестар) / УВОД У ЕСТЕТИКУ 2 (летњи семестар)

др ЖЕЛИМИР ВУКАШИНОВИЋ, доцент
уторак 13:15-14:45 ч, учионица 33

 

 

ФИЛОЗОФИЈА КЊИЖЕВНОСТИ (мастер студије – зимски семестар)

др ЖЕЛИМИР ВУКАШИНОВИЋ, доцент
уторак 14:45-15:45 ч, кабинет 411

 

 

ФИЛОЗОФИЈА КЊИЖЕВНОСТИ (ФЕНОМЕНОЛОШКИ ПРИСТУП КЊИЖЕВНОСТИ) (докторске студије – летњи семестар)

др ЖЕЛИМИР ВУКАШИНОВИЋ, доцент
уторак 14:45-15:45 ч, кабинет 411

 

 

ТЕОРИЈА КУЛТУРЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ (зимски семестар) / КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЈА (летњи семестар) – Болоња 2015.

др АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ, редовни професор
уторак 16:45-18:15 ч, учионица 428

 

 

ЕТИКА У НАУЦИ И КУЛТУРИ (летњи семестар)

др АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ, редовни професор
уторак 18:30-20 ч, учионица 430

 

 

УВОД У КУЛТУРУ ИНТЕРНЕТА (мастер студије – зимски семестар) – ПРЕДМЕТ НИЈЕ У ПОНУДИ ШКОЛСКЕ 2016-17.

др АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ, редовни професор

 

 

КУЛТУРНА ИСТОРИЈА ИНДИЈЕ (мастер студије – зимски семестар)

др АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ, редовни професор
уторак 18:30-20 ч, учионица 430

 

 

ЛАЗА КОСТИЋ И ИСТОРИЈА НАУКЕ (докторске студије – зимски семестар)

др АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ, редовни професор
уторак 15-16:30 ч, кабинет 412

 

 

ТЕОРИЈА КРИЗЕ И КУЛТУРА ЈУГОСЛАВИЈЕ (докторске студије – летњи семестар)

др АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ, редовни професор
уторак 15-16:30 ч, кабинет 412

 

 

РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА (зимски семестар) / ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА (летњи семестар)
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ/ПРОФИЛИ: 06, 08, 15, 17, 19

др ЉУБОМИР ЖИРОПАЂА, редовни професор
уторак 13:15-14:45 ч, учионица 428
уторак 15-16:30 ч, учионица 428

 

 

РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА (зимски семестар) / ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА (летњи семестар)
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ/ПРОФИЛИ: 01, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38

др МАЈА САВИЋ, доценткиња
четвртак 16:45-18:15 ч, учионица 426
четвртак 18:30-20 ч, учионица 426 

ЈЕЗИК И КОГНИЦИЈА (мастер студије – зимски семестар)

др МАЈА САВИЋ, доценткиња
четвртак 20:15-21:45 ч, учионица 426

 

 

ПОРЕКЛО И РАЗВОЈ ЈЕЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ (докторске студије – летњи семестар)

др МАЈА САВИЋ, доценткиња
четвртак 20:15-21:45 ч, учионица 426

 

 

УВОД У ПСИХОЛОГИЈУ (зимски семестар) / ПСИХОЛОГИЈА ЧИТАЊА (летњи семестар)

др ЉУБОМИР ЖИРОПАЂА, редовни професор
понедељак 19:15-20:45 ч, учионица 426

 

 

УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 1 (зимски семестар) / УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 2 (летњи семестар)
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ/ПРОФИЛИ

др ЗОРИЦА ТОМИЋ, редовна професорка
уторак 8:30-10 ч, учионица 428

 

 

УВОД У КОМУНИКОЛОГИЈУ 1 (зимски семестар) / УВОД У КОМУНИКОЛОГИЈУ 2 (летњи семестар)

др ЗОРИЦА ТОМИЋ, редовна професорка
уторак 10-11:30 ч, учионица 428

 

 

ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА (мастер студије – зимски семестар)

др ЗОРИЦА ТОМИЋ, редовна професорка
уторак 11:30-13 ч, читаоница Иберистике (анекс III/IV)

 

 

ПСИХОАНАЛИЗА И КУЛТУРА (докторске студије – зимски семестар)

др ЗОРИЦА ТОМИЋ, редовна професорка
понедељак 18:30-21:45 ч, учионица 12а (анекс III/IV)

 

 

КОМУНИКАЦИЈА И ЈАВНОСТ (докторске студије – летњи семестар)

др ЗОРИЦА ТОМИЋ, редовна професорка
понедељак 18:30-21:45 ч, учионица 12а (анекс III/IV)

 

 

УВОД У ЕКОЛОГИЈУ 1 (зимски семестар) / УВОД У ЕКОЛОГИЈУ 2 (летњи семестар)

др МИЛИЈАНА ЂОРЂЕВИЋ, доценткиња
среда 18:30-20 ч, учионица 426
петак 18:30-20 ч, учионица 426