Биографија

Др Јулија Драгојловић, рођена је 11.8.1981. у г. Билопиља Сумске области, у Украјини. Године 1998. године уписала је Филолошки факултет Кијевског националног универзитета „Тарас Шевченко“. На одељењу славистике студирала је српски језик и књижевност, украјински језик и књижевност, а такође чешки (као други словенски језик). Током целокупних студија имала је универзитетску стипендију „Микола Зеров“, а последње две године стипендиста је Украјинско-српског друштва у Кијеву и Међународне фондације „Смолоскип“. По завршетку основних и мастер студија 2003. године стекла је диплому са одликовањем и стручно звање филолога, професора српског језика и књижевности и професора украјинског језика и књижевности. Године 2003. уписала је постдипломске студије Института филологије (ранији назив – Филолошки факултет) Кијевског националног универзитета „Тарас Шевченко“, смер – словенске књижевности. Године 2011. на Кијевском националном универзитету «Тарас Шевченко», одбранила је докторску дисертацију под насловом «Књижевна парадигма „аутор – читалац“ у романима Милорада Павића». Од 2003. до 2005. године радила је као професор српског језика на Кијевском славистичком универзитету и била је коректор научног зборника «Філософські проблеми гуманітарних наук» (издање Кијевског националног универзитета „Тарас Шевченко“). Од 2005. године запослена је као контрактуални лектор за украјински језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Бави се преводилачким радом. Учествује на међународним конференцијама. Научна интересовања су везана за савремену српску и украјинску књижевност и културу. др Јулија Драгојловић – БИБЛИОГРАФИЈА