Биографија

Рођенa 16.12.1976. у Београду. Похађала Филолошку гимназију у Београду, матурирала 1995. године. Добитник Октобарске награде града Београда за стваралаштво младих (за 1993. годину) за збирку прозе «Сенке демона».
Школске 1995/1996. године уписала Филолошки факултет Универзитета у Београду, група за руски језик и књижевност. Као други словенски језик слуша украјински језик. Основне студије завршила школске 1998/1999. године са просечном оценом 9,79. Tоком целокупних основних студија стипендиста Републичке фондације за стипендирање уметничког и научног подмлатка. Постдипломске студије, смер наука о језику, уписала школске 1999/2000. године и завршила са просечном оценом 10,00. Магистарски рад Категорија прелазности у украјинском и српском језику одбрањен 7.12.2004. године. Током 2002. године стипендиста Токио фонда.
Докторску дисертацију под насловом „Изражавање акционалности у украјинском и српском језику“ одбранила је 20.02.2013. године. У више наврата студијски боравила на Кијевском националном универзитету „Тарас Шевченко“ и Лавовском националном универзитету „Иван Франко“.
Учествовала је на више националних и међународних научних скупова у земљи и иностранству.
Од јуна 2000. године запослена на Филолошком факултету Универзитета у Београду као асистент-приправник од маја 2005. године као асистент, а од септембра 2013. као доцент за украјински језик. Била је ангажована на предметима: Украјински језик І-IV (по старом програму, вежбања из граматике и правописа), Истoрија украјинског језика (по старом програму, вежбања), Савремени украјински језик Г1,Г2,Г3,Г4, Г7, Г8, П1, П2; Превођење 1, 2. Аутор је скрипти – практичне граматике украјинског језика за почетни (Г1 и Г2) и средњи (Г3 и Г4) ниво, које нису објављене.
Бави се и преводилачким радом – стручним и књижевним превођењем.

др Милена Ивановић – БИБЛИОГРАФИЈА