Прва година
Немачка књижевност I
Немачка граматика I
Савремени немачки језик I
Друга година
Немачка књижевност II
Немачка граматика II
Савремени немачки језик II
Трећа година
Немачка књижевност III
Немачка граматика III
Савремени немачки језик III
Историја немачког језика
Четврта година
Немачка књижевност IV
Немачка граматика IV
Савремени немачки језик IV
Културна историја Немачке
Методика наставе немачког језика
Теорија превођења
Стручно превођење и терминологија
Немачки језик – годишњи
Немачки језик – завршни