Миодраг Вукчевић рођен је 1971. у Хагену/ СР Немачка где је стекао основно и средње образовање. Студирао је на универзитетима у Београду, Новом Саду и у Бохуму, где је магистрирао 1998. Након две године рада у средњој школи, гимназији у Инђији и положеног тзв. професорског испита, 2001. год. почиње као асистент приправник на Филолошком факултету Универзитета у Београду, 2003. је завршио постдипломске студије, 2008. докторирао и 2009. је изабран у звање доцента. Ради тренутно као ванредни професор на Катедри за немачки језик и књижевност Филолошког факултета Универзитета у Београду и гостује хонорарно на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу.
Године 2000. је постављен као стални судски преводилац за немачки језик. Копредседавајући Радне групе за судске преводиоце Међународне федерације преводилаца (FIT Legal Translation and Interpreting Task Force). Такође, члан је Уређивачког одбора Међународног часописа за преводилаштво бабел, члан сарадник Матице српске као и Скупштине Организације за остваривање репрографских права.
Међу областима интересовања се издвајају историја немачког позоришта, немачка средњевековна књижевност, књижевност раног новог века века, те култура и литература сећања, суочавање са прошлошћу, мањинска књижевност Подунавских шваба.

др Миодраг Вукчевић – БИБЛИОГРАФИЈА